Online bruiloftsgasten in de kwartetkerken

Zondag 17 januari besteden we in een gezamenlijke dienst aandacht aan de band die er is tussen De Hoeksteen, De Bron, Emmauskerk en Fonteinkerk, de ‘kwartetkerken’. Het thema van de dienst is de Bruiloft in Kana

In het jeugdwerk en bijvoorbeeld rond de pastorale toerusting werken we samen. En ook de voorgangers delen kennis en inzet. Nu alle diensten online zijn, hebben we besloten om voor 1 keer een gezamenlijke uitzending te maken. Hierin komen alle vier kerken aan bod, en doen de predikanten Rein van der Zwan, Wim Verschoor, Berend Borger en Marieke den Braber mee.

De uitzending zal verzorgd worden vanuit De Bron, met digitale inbreng vanuit alle wijkkerken. Het Taizé-koor Amersfoort zal als kwartet haar medewerking verlenen. De uitzending begint om 10 uur en kunt u volgen via de pagina van De Bron.

Start met typen en druk op Enter om te zoeken