Drieluik is het maandblad van de Protestantse gemeente Amersfoort. De naam verwijst naar de drie kerkverbanden die in de PGA gefuseerd zijn. Hun kerkbladen zijn al in 1999 samen gegaan.

Het algemene deel bestaat uit interviews, prikkelende columns en verdiepende artikelen over geloven in Amersfoort. Ook nieuws uit gezamenlijke organen, als de algemene kerkenraad, de centrale diaconie, het college van kerkrentmeesters en de diaconaal medewerker krijgt hierin een plaats. Daarnaast hebben alle wijkgemeenten hun eigen pagina voor praktische informatie, wijkberichten en activiteiten, waardoor het mogelijk is met de andere gemeenten in de PGA mee te leven en mee te doen. Tenslotte is een handig overzicht van alle kerkdiensten in de PGA opgenomen.

Huidige jaargang

2021 is de 22e jaargang van Drieluik. De meest recente nummers kun je hier downloaden. Nummers uit eerdere jaargangen zijn op te vragen bij de redactie van Drieluik via het contactformulier.

0458 drieluik 03-21.indd

Abonnement Drieluik

Drieluik verschijnt 10 keer per jaar. Wilt u abonnee worden of zich juist uitschrijven? Stuur dan een mail naar het redactieadres: info@pkn-amersfoort.nl

Een abonnement op Drieluik is gratis, vrijwilligers zorgen voor de verspreiding. Jaarlijks ontvangen alle abonnees wel een brief waarin om een vrijwillige bijdrage wordt gevraagd. Daarnaast zijn bijdragen altijd welkom!

Rekening: NL20 INGB 0003 4205 59
t.n.v. Protestants Kerkblad Drieluik

Redactie

De redactie van Drieluik bestaat uit 9 mensen uit de verschillende wijkgemeenten van de PGA.

  • Anita Groenendijk (hoofd- en eindredactie)
  • Baart Koster – de Nieuwe Kerk
  • Christel Eijkelenboom – de Hoeksteen
  • Gert de Pijper – Joriskerk
  • Helma Maas – de Bron
  • Mariëtte Christophe – Fonteinkerk
  • Pieter Spits – de Bergkerk

Redactieadres

drieluik@pkn-amersfoort.nl
Telefoon: 06-53527047

Start met typen en druk op Enter om te zoeken

X