Huidige jaargang

2021 is de 22e jaargang van Drieluik. De meest recente nummers kun je hier downloaden. Nummers uit eerdere jaargangen zijn op te vragen bij de redactie van Drieluik via het contactformulier.

 

Drieluik is het maandblad van de Protestantse gemeente Amersfoort.

–> Doe ook mee aan het onderzoek over de Drieluik <–

Het algemene deel bestaat uit interviews, prikkelende columns en verdiepende artikelen over geloven in Amersfoort of een relevant thema.

Ook nieuws van de algemene kerkenraad, de diaconie en de kerkrentmeesters vind je er.

Alle wijkgemeenten hebben hun eigen pagina met informatie uit de wijk. Tenslotte is een handig overzicht van alle kerkdiensten in de PGA opgenomen.

De naam ‘Drieluik’ verwijst naar de drie kerkverbanden die in de PGA gefuseerd zijn. Hun kerkbladen zijn al in 1999 samen gegaan.

0458 drieluik 10-21.indd

Abonnement Drieluik

Drieluik verschijnt 10 keer per jaar. Wilt u abonnee worden of zich juist uitschrijven? Stuur dan een mail naar het redactieadres: info@pkn-amersfoort.nl

Een abonnement op Drieluik is gratis, vrijwilligers zorgen voor de verspreiding. Jaarlijks ontvangen alle abonnees wel een brief waarin om een vrijwillige bijdrage wordt gevraagd. Daarnaast zijn bijdragen altijd welkom!

Rekening: NL20 INGB 0003 4205 59
t.n.v. Protestants Kerkblad Drieluik

Redactie

De redactie van Drieluik bestaat uit 8 mensen uit de verschillende wijkgemeenten van de PGA. De hoofd- en eindredactie ligt bij Martien Hoekzema. Zij is te bereiken via communicatie@pkn-amersfoort.nl.

Start met typen en druk op Enter om te zoeken