De Protestantse Gemeente Amersfoort (PGA) is de overkoepelende organisatie voor de wijkgemeenten van de PKN in Amersfoort.

Sinds 2010 bestaat de PGA en is het doel om de onderlinge verbondenheid tussen de 10 wijkgemeenten te vergroten en om samen te werken.

Daarom hebben we verschillende groepen die zich bezighouden met verschillende onderdelen van kerk-zijn.

College van Kerkrentmeesters | De kerkrentmeesters zijn verantwoordelijk voor het goed beheren van het geld binnen de PGA. Denk hierbij aan de gebouwen en personeel. Windeld van den Brink is voorzitter van het college van kerkrentmeesters.

College van Diakenen | De diakenen nemen de zorg voor mensen op zich. Zowel binnen als buiten Amersfoort zoeken zij naar manieren om onze medemensen te ondersteunen. Rikus Schoemakers is voorzitter van het college van Diakenen.

Algemene Kerkenraad | Beide colleges zitten, samen met afgevaardigden van de wijkgemeenten, in de Algemene Kerkenraad (AK). De AK neemt besluiten over de richting waarin de PGA gaat, ondersteunt de individuele wijken. Binnen de AK is er ook een moderamen, een kleinere groep die verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken. Gerard Raven is voorzitter van de AK.

Wijkgemeenten | Er zijn tien wijkgemeenten in Amersfoort. Dit zijn zelfstandige wijkgemeenten, dat betekent dat ze in principe zelf beslissingen nemen. Wel is de AK er om advies te geven en werken ze samen met de colleges.

Visie

Sinds september 2022 is er een nieuwe visie voor de PGA. Het belangrijkste daaruit is verwoord in dit artikel: Op naar een lichtere kerk, toekomstvisie.

Plaatselijke regeling 2022

Moderamen Algemene Kerkenraad

januari 2023

Contact: scriba@pkn-amersfoort.nl

 • Annelies van Beek
  Annelies van Beek Namens de Pastorale Ouderlingen
 • Gerard Raven
  Gerard Raven Voorzitter AK
 • Jan van Baardwijk
  Jan van Baardwijk Bergkerk

  Tel. 033-4613767

 • Klaas van der Horst
  Klaas van der Horst Assessor AK
 • Leo Koffeman
  Leo Koffeman Scriba AK
 • Reina van Mourik
  Reina van Mourik Als adviseur/ voorzitter Commissie Communicatie
 • Windeld van den Brink
  Windeld van den Brink Als voorzitter Commissie van Kerkrentmeesters

Start met typen en druk op Enter om te zoeken