De diaconie helpt waar geen helper is.

Neem contact op als je hulp nodig hebt!

Wat is diaconie?

Het werk van de kerk voor kwetsbare mensen wordt diaconaat (dienstbetoon) genoemd. Vrijwilligers zetten zich in voor mensen die te maken hebben met armoede, isolement, vluchteling zijn, mantelzorgers, dakloosheid, schulden of die door andere oorzaken hulp of hoop nodig hebben. Het diaconaat laat zien dat geloof en dagelijks leven alles met elkaar te maken hebben.

Lees verder

Wat doet de diaconie?

De diaconie is op veel fronten actief. Jaarlijkse acties als Kledinginzameling, Vakantiegeld delen en Kerst voor iedereen springen in het oog. Daarnaast zijn diakenen betrokken bij inloophuizen, jeugdzorg en ouderenwerk en helpen zij allerlei individuele personen.

Lees verder

Diaconaal opbouwwerker

Jennie Harmelink is aangesteld als diaconaal opbouwwerker van de PGA. Ze ondersteunt diakenen en diaconale medewerkers in de wijken bij hun werk. Haar werkvelden zijn onder andere: armoede in Amersfoort, mantelzorg, vluchtelingen/ migranten, jongeren en diaconaat en het straatpastoraat.

Lees verder

Diaconaal nieuws

Gezocht: Voorzitter college van diakenen

In de Protestantse Gemeente Amersfoort (PGA) is het college van diakenen actief om de diaconieën in de wijkgemeenten te ondersteunen en een aantal gezamenlijke projecten te coördineren. Het college bestaat uit diakenen van verschillende wijken en wordt ondersteund door de diaconaal opbouwwerker Jennie Harmelink. Als diaconie van de PGA zien zij de nood in onze […]

Diaconale Najaarscollecte 2022

Ieder jaar zamelt de diaconie van de Protestantse Gemeente Amersfoort geld in voor Amersfoortse projecten die onze stad mooier maken. Dit jaar zijn er drie doelen waar het geld naar toe gaat: De Speelgoedbank Amervoorde Nijenstede de Speelgoedbank Elk kind heeft het recht om te spelen! Voor steeds meer gezinnen is het lastig om speelgoed […]

€ 64.000,- voor actie ‘Amersfoort geeft warmte’

In de afgelopen weken is met de actie ‘Amersfoort geeft warmte’ maar liefst 64.000 euro opgehaald voor inwoners van Amersfoort die hun energierekening niet kunnen betalen. “Dit is een prachtig bedrag, waarmee we in deze Paastijd de noden van mensen die het echt nodig hebben, een heel stuk kunnen verlichten”, vertelt Jennie Harmelink van de […]

Start met typen en druk op Enter om te zoeken