Diaconie Amersfoort

Wat is diaconie?

Het werk van de kerk voor kwetsbare mensen wordt diaconaat (dienstbetoon) genoemd. Vrijwilligers zetten zich in voor mensen die te maken hebben met armoede, isolement, vluchteling zijn, mantelzorgers, dakloosheid, schulden of die door andere oorzaken hulp of hoop nodig hebben. Het diaconaat laat zien dat geloof en dagelijks leven alles met elkaar te maken hebben.

Lees verder

Wat doet de diaconie?

De diaconie is op veel fronten actief. Jaarlijkse acties als Kledinginzameling, Vakantiegeld delen en Kerst voor iedereen springen in het oog. Daarnaast zijn diakenen betrokken bij inloophuizen, jeugdzorg en ouderenwerk en helpen zij allerlei individuele personen.

Lees verder

Diaconaal opbouwwerker

Jennie Harmelink is aangesteld als diaconaal opbouwwerker van de PGA. Ze ondersteunt diakenen en diaconale medewerkers in de wijken bij hun werk. Haar werkvelden zijn onder andere: armoede in Amersfoort, mantelzorg, vluchtelingen/ migranten, jongeren en diaconaat en het straatpastoraat.

Lees verder

Diaconaal nieuws

Diaconaal project PGA 2021/2022

Het college van de Protestantse Diaconie in Amersfoort kiest om de twee jaar een nieuw project om als PGA gezamenlijk te ondersteunen via collectes. De wijkdiaconieën van de PGA hebben voor 2021 en 2022 ten behoeve van werelddiaconaat een project gekozen waar mensen uit Amersfoort direct bij betrokken zijn. Het is een boeiend project, omdat […]

Zorg voor elkaar

De diaconale nieuwsbrief van november gaat over zorgen voor; elkaar, jongeren, mantelzorgers en ook over zorgen voor jezelf. De coranacrisis trekt diep sporen in Nederland, op veel plekken zijn de gevolgen zichtbaar. We mogen elkaar niet aanraken, maar dat betekent niet dat we elkaar uit het oog verliezen of geen zorg dragen voor elkaar. Lees […]

Start met typen en druk op Enter om te zoeken

X