Diaconie Amersfoort

Wat is diaconie?

Het werk van de kerk voor kwetsbare mensen wordt diaconaat (dienstbetoon) genoemd. Vrijwilligers zetten zich in voor mensen die te maken hebben met armoede, isolement, vluchteling zijn, mantelzorgers, dakloosheid, schulden of die door andere oorzaken hulp of hoop nodig hebben. Het diaconaat laat zien dat geloof en dagelijks leven alles met elkaar te maken hebben.

Lees verder

Wat doet de diaconie?

De diaconie is op veel fronten actief. Jaarlijkse acties als Kledinginzameling, Vakantiegeld delen en Kerst voor iedereen springen in het oog. Daarnaast zijn diakenen betrokken bij inloophuizen, jeugdzorg en ouderenwerk en helpen zij allerlei individuele personen.

Lees verder

Diaconaal opbouwwerker

Jennie Harmelink is aangesteld als diaconaal opbouwwerker van de PGA. Ze ondersteunt diakenen en diaconale medewerkers in de wijken bij hun werk. Haar werkvelden zijn onder andere: armoede in Amersfoort, mantelzorg, vluchtelingen/ migranten, jongeren en diaconaat en het straatpastoraat.

Lees verder

Diaconaal nieuws

SAM’s kledingactie!

Stichting SAM houdt weer haar jaarlijkse kledingophaal actie in Amersfoort. De verkoop van de kleding levert geld op dat ze besteden om de nood in rampgebieden te verlichten. Ze werken daarbij samen met o.m. Cordaid. Ook jij kunt op een eenvoudige helpen door jouw herdraagbare kleding en schoenen in te leveren. Op zaterdag 24 april […]

Nieuwsbrief Diaconie maart 2021

Armoede kan iedereen overkomen Jennie Harmelink, diaconaal opbouwwerker PGA/PGHAN besteedt in haar nieuwsbrief van maart aandacht aan de onzichtbare kant van armoede, die juist in deze coronatijd zomaar kan ontstaan. Hoe kunnen we het taboe rondom armoede verbreken, juist in de kerk? Lees de nieuwsbrief via deze link: nieuwsbrief diaconie maart

Diaconaal project PGA 2021/2022

Het college van de Protestantse Diaconie in Amersfoort kiest om de twee jaar een nieuw project om als PGA gezamenlijk te ondersteunen via collectes. De wijkdiaconieën van de PGA hebben voor 2021 en 2022 ten behoeve van werelddiaconaat een project gekozen waar mensen uit Amersfoort direct bij betrokken zijn. Het is een boeiend project, omdat […]

Start met typen en druk op Enter om te zoeken