Diaconie Amersfoort

Wat is diaconie?

Het werk van de kerk voor kwetsbare mensen wordt diaconaat (dienstbetoon) genoemd. Vrijwilligers zetten zich in voor mensen die te maken hebben met armoede, isolement, vluchteling zijn, mantelzorgers, dakloosheid, schulden of die door andere oorzaken hulp of hoop nodig hebben. Het diaconaat laat zien dat geloof en dagelijks leven alles met elkaar te maken hebben.

Lees verder

Wat doet de diaconie?

De diaconie is op veel fronten actief. Jaarlijkse acties als Kledinginzameling, Vakantiegeld delen en Kerst voor iedereen springen in het oog. Daarnaast zijn diakenen betrokken bij inloophuizen, jeugdzorg en ouderenwerk en helpen zij allerlei individuele personen.

Lees verder

Diaconaal opbouwwerker

Jennie Harmelink is aangesteld als diaconaal opbouwwerker van de PGA. Ze ondersteunt diakenen en diaconale medewerkers in de wijken bij hun werk. Haar werkvelden zijn onder andere: armoede in Amersfoort, mantelzorg, vluchtelingen/ migranten, jongeren en diaconaat en het straatpastoraat.

Lees verder

Diaconaal nieuws

€ 64.000,- voor actie ‘Amersfoort geeft warmte’

In de afgelopen weken is met de actie ‘Amersfoort geeft warmte’ maar liefst 64.000 euro opgehaald voor inwoners van Amersfoort die hun energierekening niet kunnen betalen. “Dit is een prachtig bedrag, waarmee we in deze Paastijd de noden van mensen die het echt nodig hebben, een heel stuk kunnen verlichten”, vertelt Jennie Harmelink van de […]

Amersfoort geeft warmte

Actie herverdeling energiecompensatie Voor veel minima wordt de energierekening dit jaar onbetaalbaar. De compensatie van de rijksoverheid van circa €400 en de aanvulling van €200 voor de minima door gemeenten, zullen voor velen onvoldoende zijn om het warm te stoken. Zoals ook in een aantal andere gemeenten, starten kerken in Amersfoort een actie om hen […]

Jouw Verhaal

Welk Bijbelverhaal inspireert jou? Waarom? En hoe werkt het door in jouw leven? Drieluik vroeg het Jennie Harmelink, diaconaal opbouwwerker voor zowel de PGA als de PGAN, de kerken in Amersfoort Noord. Jennie wordt geraakt door Lucas 19 vers 1-10. ‘Jezus laat met Zacheüs zien dat Hij juist de ongezienen in het licht wil zetten.’ […]

Start met typen en druk op Enter om te zoeken