De kerk is de grootste vrijwilligersorganisatie. Kerkleden zetten zich op allerlei manieren in voor de samenleving, voor mensen die het minder getroffen hebben. Onderzoeken in diverse steden hebben uitgewezen dat de bijdrage van de kerken aan de samenleving, uitgedrukt in geld, jaarlijks ettelijke miljoenen bedraagt.

Je moet dan denken aan bezoekwerk, aan vrijwilligerswerk in verzorgings- en ziekenhuizen, culturele activiteiten, diaconale hulp, inzet voor dak- en thuislozen. Behalve de hulp dicht bij huis, heeft de kerk ook oog voor de nood wereldwijd. Voor dit doel wordt geld ingezameld, maar er zijn ook directe contacten. De ene gemeente heeft contact met gemeenten in Oost-Europa, een ander ondersteunt ontwikkelingswerkers in Afrika, weer een ander is betrokken bij een project in Azië.

diaconale-dag

Start met typen en druk op Enter om te zoeken