De Protestantse Gemeente Amersfoort maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland. Ze staat in de eeuwenlange traditie van de algemene christelijke kerk, die belijdt dat Jezus Christus Heer en Verlosser van de wereld is.

De Protestantse Gemeente Amersfoort is een veelkleurig mozaïek van negen geografische wijkgemeenten en een wijkgemeente van bijzondere aard. Elke gemeente legt eigen accenten, vanuit een herkenbare identiteit. Gelovigen met een heel verschillende achtergrond en geloofsbeleving vinden er een plek. Die verscheidenheid versterkt de solidariteit. We hebben elkaar nodig om kerk te zijn, in deze tijd, in deze stad.

In de wijkgemeenten klopt het hart van de kerk. Daar houden we de lofzang gaande, daar wordt het Evangelie verkondigd en vieren we de sacramenten van doop en avondmaal. Deze geloofsgemeenschappen zijn inspirerende ontmoetingsplaatsen voor het gesprek over vragen van geloven en leven, voor de geloofsoverdracht aan nieuwe generaties en voor de roeping tot zending en diaconaat.

In navolging van Christus heeft de kerk een scherp oog, een ruim hart en gulle handen voor de armen en kwetsbaren, dichtbij en ver weg.

Start met typen en druk op Enter om te zoeken