Ieder jaar vragen de wijkgemeentes van de PGA hun leden om geld. Dit doen ze met Actie Kerkbalans (zie rechts), omdat kerk-zijn geld kost en we deze kosten samen dragen.

Je ontvangt ieder jaar een email óf een envelop met daarin informatie over je eigen wijkgemeente en het toezeggingsformulier.

Je geeft aan hoeveel je wilt geven en wanneer en wij doen de rest.

Wilt u geld overmaken? Gebruik dan dit rekeningnummer:  NL25 INGB 0005 1344 59 t.n.v. Kerkelijke Bijdrage PGA (+ wijkgemeente)

Deze bijdragen komen ten goede aan de wijkgemeenten: het onderhoud van de gebouwen, kosten voor predikanten, betaalde medewerkers en musici, het mogelijk maken van activiteiten binnen de gemeente.

Actie Kerkbalans

Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk, de Oudkatholieke Kerk van Nederland en de Evangelische Broedergemeente.

De kerk krijgt geen subsidie. Onderhoud van het gebouw, de koffie, maar ook het personeel en missionaire en maatschappelijke projecten kosten geld. Daarom is er de Actie Kerkbalans. Ook de PGA doet mee aan de Actie Kerkbalans.

Emmaüskerk

Fonteinkerk

Nieuwe Kerk

Sint Joriskerk

Toelichting van het Kerkelijk Bureau

Voor jouw wijkgemeente

Jouw wijkgemeente maakt onderdeel uit van de Protestantse Gemeente Amersfoort. Dit is een samenwerkingsverband van 10 wijkgemeenten en een stadskerk. Elke wijkgemeente is zelf verantwoordelijk voor de eigen inkomsten en uitgaven. Daarnaast draagt elke wijk een deel van de centrale kosten (zoals kerkblad, Kerkelijk Bureau etc.). Jouw bijdrage aan de Actie Kerkbalans gaat naar uw eigen wijkgemeente!

Belastingdienst

Jouw bijdrage aan Kerkbalans kun je als gift opvoeren bij de aangifte inkomstenbelasting. De Protestantse Gemeente Amersfoort heeft een ANBI-beschikking. Nog meer belastingvoordeel heb je als je een schenkingsovereenkomst aangaat. Meer informatie vind je op de pagina Belastingvrij schenken.

Meer informatie

Vraag meer informatie bij je wijkgemeente of bij het Kerkelijk Bureau (tel. 033-4610441).

Richtlijn

Omdat het gaat om een vrijwillige bijdrage blijft het geven van een richtlijn lastig. We willen allemaal ons steentje bijdragen, maar hoeveel? In 2019 was binnen de PGA was de gemiddelde bijdrage van alle bijdragende gemeenteleden €36,50 per maand per huishouden.

Als richtlijn kunt u gebruiken, bij een netto inkomen per maand van:
– 1.600,- p/mnd. > 8,- tot 16,- bijdrage p/mnd.
– 2.000,- p/mnd. > 15,- tot 30,- bijdrage p/mnd.
– 3.000,- p/mnd. > 25,- tot 75,- bijdrage p/mnd.
– 4.000,- p/mnd. > 60,- tot 120,- bijdrage p/mnd.
– 5.000,- p/mnd. > 100,- tot 200,- bijdrage p/mnd of meer.

De PGA heeft een stadsdominee aangesteld om de kerk present te stellen in de stad, voor iedereen. Wilt u het project stadsdominee steunen dan kan dat door middel van een aparte gift op rekening nummer NL 88 INGB 0009 2253 67 ten name van Stadsdominee PGA.

Start met typen en druk op Enter om te zoeken