Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk, de Oudkatholieke Kerk van Nederland, en, sinds 2018, de Evangelische Broedergemeente. Al sinds 1973 werken kerkgenootschappen samen in de Actie Kerkbalans en doen zo een beroep op de plaatselijke geloofsgemeenschappen voor een financiële bijdrage. Jaarlijks vragen zij hun leden in de tweede helft van januari een financiële bijdrage te leveren aan hun eigen plaatselijke kerk.

De kerk krijgt geen subsidie. Onderhoud van het gebouw, de koffie, maar ook het personeel en missionaire en maatschappelijke projecten kosten geld. Daarom is er de Actie Kerkbalans. Ook de PGA doet mee aan de Actie Kerkbalans.

Hoe werkt het?

In 2021 ontvang je als je lid bent van één van de wijkgemeentes van de PGA óf een e-mail óf een envelop in de bus over de Actie Kerkbalans 2021. In beide staat een bericht van jouw wijkgemeente en de uitnodiging om deel te nemen aan de Actie Kerkbalans.

In de e-mail vind je een link naar de webpagina over de Actie Kerkbalans op de website van jouw wijkgemeente en de link naar het digitale toezeggingsformulier, daar kan je aangeven welk bedrag je wilt toezeggen en hoe en wanneer je dit wilt voldoen.

In de envelop vind je naast de brief met de uitnodiging om mee te doen met de Actie Kerkbalans, de folder van jouw wijkgemeente en het papieren toezeggingsformulier.

Wijkgemeentes

Hieronder vind je de links naar de Kerkbalans pagina’s van de diverse wijkgemeentes van de PGA.

Emmaüskerk

Fonteinkerk

Nieuwe Kerk

Sint Joriskerk

Toelichting van het Kerkelijk Bureau

Voor jouw wijkgemeente

Jouw wijkgemeente maakt onderdeel uit van de Protestantse Gemeente Amersfoort. Dit is een samenwerkingsverband van 10 wijkgemeenten en een stadskerk. Elke wijkgemeente is zelf verantwoordelijk voor de eigen inkomsten en uitgaven. Daarnaast draagt elke wijk een deel van de centrale kosten (zoals kerkblad, Kerkelijk Bureau etc.). Jouw bijdrage aan de Actie Kerkbalans gaat naar uw eigen wijkgemeente!

Belastingdienst

Jouw bijdrage aan Kerkbalans kun je als gift opvoeren bij de aangifte inkomstenbelasting. De Protestantse Gemeente Amersfoort heeft een ANBI-beschikking. Nog meer belastingvoordeel heb je als je een schenkingsovereenkomst aangaat. Meer informatie vind je op de pagina Belastingvrij schenken.

Meer informatie

Vraag meer informatie bij je wijkgemeente of bij het Kerkelijk Bureau (tel. 033-4610441).

Richtlijn

Omdat het gaat om een vrijwillige bijdrage blijft het geven van een richtlijn lastig. We willen allemaal ons steentje bijdragen, maar hoeveel? In 2019 was binnen de PGA was de gemiddelde bijdrage van alle bijdragende gemeenteleden €36,50 per maand per huishouden.

Als richtlijn kunt u gebruiken, bij een netto inkomen per maand van:
– 1.600,- p/mnd. > 8,- tot 16,- bijdrage p/mnd.
– 2.000,- p/mnd. > 15,- tot 30,- bijdrage p/mnd.
– 3.000,- p/mnd. > 25,- tot 75,- bijdrage p/mnd.
– 4.000,- p/mnd. > 60,- tot 120,- bijdrage p/mnd.
– 5.000,- p/mnd. > 100,- tot 200,- bijdrage p/mnd of meer.

De PGA heeft een stadsdominee aangesteld om de kerk present te stellen in de stad, voor iedereen. Wilt u het project stadsdominee steunen dan kan dat door middel van een aparte gift op rekening nummer NL 88 INGB 0009 2253 67 ten name van Stadsdominee PGA.

Start met typen en druk op Enter om te zoeken