Heb je een mooie ervaring opgedaan in een kerk? Heeft God voor jou betekenis (gekregen) en wil je je geloof delen? Voel je je thuis bij de mensen in jouw gemeente? Dan kun je je aansluiten bij een kerkelijke gemeente door lid te worden. Elke gemeente is blij als je erbij komt.

Je kunt het beste contact opnemen met de predikant of scriba (secretaris). Adressen vind je hier. Zij zorgen er dan voor dat je wordt ingeschreven in het ledenregister van de gemeente waarmee je je verbonden voelt. Dat kan de kerk in jouw wijk zijn. Er is een geografische indeling van de Protestantse Gemeente Amersfoort gemaakt, waarop je kunt zien welke straten tot een bepaalde wijkgemeente behoren. Maar het is ook mogelijk om aan te sluiten bij een andere wijkgemeente van de PGA.

Als je nog niet eerder lid bent geweest van een kerk of als je niet gedoopt bent, kun je de vraag krijgen of je je wilt laten dopen. Dit is geen voorwaarde voor het lidmaatschap.

Aan het lidmaatschap van een kerk zijn geen kosten verbonden. Het staat je vrij zelf te bepalen hoeveel je wilt en kunt bijdragen. Dat geldt zowel voor financiële bijdragen als voor bijdragen in tijd en inzet.

Verhuizing

Verhuizing naar Amersfoort

Als je in je vorige woonplaats lid was van een PKN-gemeente, word je in principe overgeschreven naar Amersfoort. Je wordt dan ingeschreven in de wijkgemeente waar je woont. De kaart van Amersfoort is over de diverse wijkgemeenten onderverdeeld. Vanuit die wijkgemeente word je welkom geheten en ontvang je ook informatie over de andere wijkgemeenten.

Als je bij een andere wijkgemeente ingeschreven wilt worden, kun je dit kenbaar maken bij de wijkgemeente waar je ingeschreven bent, of bij het kerkelijk bureau (Groenmarkt 19, 3811 CP Amersfoort, email: info@pkn-amersfoort.nl). Je wordt dan voorkeurlid van de wijkgemeente van jouw keuze. Dat wil zeggen: een lid die niet op het grondgebied van de desbetreffende wijkgemeente woont.

Verhuizing binnen Amersfoort

Wanneer je binnen Amersfoort verhuist naar het grondgebied van een andere wijkgemeente, word je automatisch naar die wijkgemeente overgeschreven. Behalve als je voorkeurlid was (zie hierboven), dan blijf je lid van de wijkgemeente waar je al ingeschreven stond.

Verhuizing buiten Amersfoort

Wanneer je naar elders verhuist, word je overgeschreven naar de Protestantse Gemeente in die woonplaats. Maar als je voorkeurlid van een wijkgemeente in Amersfoort was, blijf je daar als lid ingeschreven. Wil je dan toch overgeschreven worden, dan moet je dit zelf kenbaar maken.

Uitschrijven

Wanneer je je als lid wilt laten uitschrijven, kun je dit kenbaar maken bij de ledenadministratie van de wijkgemeente waar je ingeschreven bent. Ook kun je een bericht sturen naar het Kerkelijk Bureau (Groenmarkt 19, 3811 CP Amersfoort, email: info@pkn-amersfoort.nl).

Start met typen en druk op Enter om te zoeken