€ 64.000,- voor actie ‘Amersfoort geeft warmte’

In de afgelopen weken is met de actie ‘Amersfoort geeft warmte’ maar liefst 64.000 euro opgehaald voor inwoners van Amersfoort die hun energierekening niet kunnen betalen.

“Dit is een prachtig bedrag, waarmee we in deze Paastijd de noden van mensen die het echt nodig hebben, een heel stuk kunnen verlichten”, vertelt Jennie Harmelink van de Diaconie. Zij is een van de initiatiefnemers van de actie, die is opgezet samen met de Raad van Kerken. De actie ‘Amersfoort geeft warmte’ loopt ook na de Pasen nog gewoon door. 

Samen met de gemeente Amersfoort

De donaties voor het fonds komen bijvoorbeeld van mensen die vinden dat ze de energiecompensatie van de rijksoverheid van 400 euro wel kunnen missen. ‘’Zij zorgen dus eigenlijk voor een herverdeling naar mensen die het echt nodig hebben’’, vertelt Jennie Harmelink. “Samen met de gemeente Amersfoort willen wij zorgen dat het geld goed terecht komt en mensen helpen om deze moeilijke tijd goed door te komen”. Voor de huishoudens met een laag inkomen komt er vanuit het rijk een energietoeslag van 800 euro, dit gaat vanaf 1 mei in. Mensen met een bijstandsuitkering hebben van de gemeente inmiddels al een voorschot van 200 euro ontvangen. Maar ook inwoners die iets meer verdienen maar toch in de knel zitten kunnen een beroep doen op het fonds.

De actie is dus voor iedereen met financiële problemen vanwege de energiekosten.

Coaches Werk & Inkomen

Vanuit de gemeente zorgen de coaches Werk en inkomen voor het aanmelden van inwoners voor het fonds. Hiermee kan ook breder gekeken worden naar de hulpvraag. Bovendien kunnen ook energiecoaches worden ingezet om te kijken of er besparingen op energiekosten mogelijk zijn. 

Inwoners die een beroep willen doen op het fonds van ‘Amersfoort geeft warmte’ kunnen contact opnemen met de coaches Werk en Inkomen (de minimacoaches) en klantmanagers via minimacoach@amersfoort.nl.

Bijdrages blijven welkom

De komende weken blijven bijdragen van harte welkom. Doneren kan op rekening NL18INGB0002307132 t.n.v. Raad van Kerken, o.v.v. ‘Amersfoort geeft warmte’. Dit is een ANBI rekening. De volledige opbrengst gaat naar de doelgroep.

Start met typen en druk op Enter om te zoeken