Op deze pagina vindt u meer informatie over de verhuurregeling die binnen de Protestantse Gemeente Amersfoort is vastgesteld en de contactgegevens van de wijkgemeentes.

Huwelijksdienst

Actieve leden kunnen bij een huwelijksdienst gebruik maken van:

 • de diensten van de eigen wijkpredikant
 • gebruik van het eigen wijkkerkgebouw, inclusief kostersdiensten
  de diensten van de wijkorganist

Voor niet-actieve leden, actieve leden (die eigen keuze maken) en niet-leden geldt:

 • als het bruidspaar zelf kiest voor een andere predikant dan de wijkpredikant, dan betaalt het bruidspaar de kosten die door de andere predikant in rekening worden gebracht;
 • als het bruidspaar zelf kiest voor een ander kerkgebouw dan dat van de wijkgemeente, dan betaalt het bruidspaar de kosten voor huur van het andere kerkgebouw;
 • als het bruidspaar zelf kiest voor een andere dan de organist van de wijkgemeente, dan betaalt het bruidspaar de kosten die door de andere organist in rekening worden gebracht.
 • Indien niet-actieve leden en niet-leden gebruik willen maken van predikant, wijkkerkgebouw en organist, dan betaalt het bruidspaar de kosten hiervoor

Voor de kosten van wijkpredikant, huur wijkkerkgebouw en wijkorganist gelden de volgende richtlijnen:

 • werkzaamheden predikant: voor leden per dienst € 300,-; voor niet-leden komt hier een opslag boven op die wordt vastgesteld door de wijkkerkenraad
 • huur kerkgebouw per dagdeel: de gangbare prijzen van verhuur van de wijkgemeente
 • werkzaamheden van organist: de gangbare vergoeding per wijkgemeente

Voor iedereen geldt:

 • Kosten voor catering worden in alle gevallen doorberekend aan de betrokkenen.

Rouwdienst

Voor de familie van actieve leden geldt dat ze bij een rouwdienst gebruik kunnen maken van:

 • de diensten van de wijkpredikant
 • gebruik van het wijkkerkgebouw, inclusief kostersdiensten
 • de diensten van de wijkorganist

De wijkkerkenraad kan een richtbedrag voor de kosten van e.e.a. opstellen tot een maximum van 50% van de kosten voor niet-leden en de nabestaanden van de overledene kunnen vrijwillig beslissen of men dit richtbedrag wil overmaken aan de wijkgemeente.

Voor de overige regelingen gelden de regelingen rondom een huwelijksdienst.

Start met typen en druk op Enter om te zoeken