Vredesweek 2022 – ‘Mensen samenbrengen in plaats van tegen elkaar opzetten’

Vredesweek in september met als thema Generatie Vrede

Al meer dan vijftig jaar wordt er jaarlijks een Vredesweek gehouden. Dit jaar in de week van 17 tot en met 25 september. Het thema is ‘Generatie Vrede’. Ook in Amersfoort vinden diverse activiteiten plaats. Mariëtte Christophe ging in gesprek met Elly Boon, één van de initiatiefnemers voor de Ambassade van Vrede Amersfoort.

Door: Mariëtte Christophe

Elly Boon over het ontstaan en de ontwikkeling van de vedesorganisatie Pax (Christi): ,,In 1945 werd Pax Christi opgericht door de Franse ex-gevangene van de Nazi’s bisschop Pierre-Marie Theos en de Franse lerares Marthe Dortel-Claudoten. Ze willen verzoening in plaats van vergelding, mensen samenbrengen in plaats van tegen elkaar opzetten. De beweging groeit snel. In 1949 komen 25.000 jongeren uit 34 landen naar Lourdes, ook veel Duitsers. Mensen die tot voor kort vijanden waren, zoeken een manier om te kunnen omgaan met het verleden. De beweging was actief in alle spannende periodes van Europa sinds 1945; de wapenwedloop, de strijd tegen de kernwapens. Daarnaast is het oecumenische Interkerkelijk Vredesberaad ook actief (wie kent niet Mient Jan Faber?). De twee vredesbewegingen gaan steeds meer samenwerken, zij wordt wij. Ze richten ons op het Europa achter het IJzeren Gordijn om te zorgen dat de moeilijke politieke verhoudingen soepeler worden. Dat de Muur eindelijk valt en hoe daarna samen wordt gewerkt is voor een deel aan dat werk te danken. In 2006 gaan Pax Christi en het IKV formeel samen in één vredesorganisatie en in 2014 verandert de naam in PAX. En actief zijn voor vrede blijft nodig.”

Vrede niet vanzelfsprekend

Elly Boon vervolgt: ,,Van Jemen en Palestina tot Zuid–Soedan en inmiddels ook op ons eigen continent in Oekraïne heerst oorlog en geweld. Gewapende conflicten veroorzaken dat miljoenen gewone burgers op de vlucht slaan. Het maakt de ongelijkheid alleen maar groter en werkt ook de klimaatcrisis in de hand. De oorlog in de Oekraïne laat ons eens te meer beseffen dat vrede geen vanzelfsprekendheid meer is, maar een gezamenlijk project waar we als generaties iedere dag aan zouden moeten werken.”

Ambassade van Vrede

,,In 2013 is in Amersfoort in navolging van andere steden in Nederland onder de vlag van PAX de Ambassade van Vrede opgericht, als platform voor dialoog. Initiatiefnemers kwamen vanuit verschillende religieuze, levensbeschouwelijke en maatschappelijke groeperingen (De Bron, de Sint Franciscus Xaveriuskerk, de Bahá’i-gemeenschap, het Apostolisch Genootschap, de Heilige Geestkerk en Amnesty International). Helma Maas en ik waren vanuit de Bron actief in dit initiatief. De Ambassade van Vrede heeft haar focus gericht op de nationale Vredesweek die elk jaar wordt gehouden, in de derde week van september. In de hele stad Amersfoort worden activiteiten gehouden passend in het jaarthema. Dit jaar is het thema ‘Generatie Vrede’. We leven met elkaar in verschillende generaties; Voor de kinderen is het thema: Jij hoort er ook bij.

Wij kennen inmiddels zeven generaties die met elkaar in de samenleving ieder hun eigen beleving van vrede kennen: de Stille generatie (geboren voor of tijden de Tweede Wereldoorlog, de Babyboomers (1945-1955), de Verloren generatie (1955-1970), Generatie X (1970-1985), generatie Nix, patatgeneratie, Generatie Y (1986-2000), ofwel Millennials, Generatie Z (2001-2015) en Generatie Alpha (2016-2030).

Het thema Generatie Vrede verenigt burgers die samen in actie willen komen voor het behoud van de vrede, over (onze eigen) grenzen heen, dwars door verschillen in huidskleur, gender, afkomst en status. Van de vorige generatie die zich nog herinnert hoe mensen ooit de straat op gingen tegen de komst van kernwapens in ons land, tot de huidige generatie die zich steeds meer zorgen maakt over hun eigen toekomst. De Vredesbeweging anno 2022 wil daarom jong en oud verbinden in een gezamenlijke missie om naar een vreedzame wereld te streven.

We informeren kerken, levensbeschouwelijke groeperingen, buurthuizen etc. met informatie en flyers maar we merken ook dat er weinig respons uit de kerken komt. Dat is jammer want het is belangrijk dat ook kerkmensen een vredesdialoog willen aangaan met mensen uit andere gemeenschappen. En dat jongeren hier ook bij betrokken worden. We proberen in ons programma ook de activiteiten van de diverse groeperingen op te nemen zodat we een volledig overzicht hebben. Daarom doe ik ook graag een oproep aan alle kerkgemeentes in Amersfoort om mee te doen en zelf activiteiten voor de vredesweek te initiëren en aan ons door te geven.

Ik hoop van harte, met de Ambassade van Vrede, dat door dit verhaal in Drieluik gemeenteleden uit alle kerken in beweging komen, de dialoog willen aangaan en de activiteiten bezoeken. Ook de jeugdgroepen van de kerk worden van harte uitgenodigd!”

Activiteiten

De Vredesweek start dit jaar op zaterdag 17 september in de St. Franciscus Xaveriuskerk van 16.00 tot 17.00 uur. Na een toespraak van een lid van het gemeentebestuur is er een tentoonstelling van vredestekeningen en gedichten gemaakt door kinderen van basisscholen en een Vredesmarkt van o.a Amnesty International en PAX/Ambassade van Vrede.

Op maandag 19 september 19.30 uur is er de Kroonbede in de Heilige Kruiskerk voorafgaand aan de Troonrede op dinsdag. Dit wordt georganiseerd door de Raad van Kerken Amersfoort.

Woensdag 21 september 20.00-22.00 uur: Dialoogavond in de Mevlanamoskee, Van Galenstraat 37 B, met als thema: Met de moed van de Hoop. Spreker Jan Durk Tuinier van Vredeseducatie.

Donderdag 22 september is er een stadsrondleiding ‘Route der Verzoening’ met als thema Keti-Koti (slavernijverleden). Op deze route worden panden in Amersfoort bezocht die ook een rol speelden in het slavernijverleden. Opgave via; 033-4721882 of via hemels94@outlook.com

Op vrijdag 23 september is er van 20.00-21.30 uur een Keti-Koti lezing met een PowerPoint-presentatie in het Apostolisch Genootschap, Meridiaan 39.

Zaterdag 24 september is er op wijnboerderij Nieuwland, Zeldertsedreef 2, van 11.00 tot 21.00 uur een dag vol activiteiten, creatieve workshops met het thema: Vrede, Vriendschap en Verbinding. Deze dag wordt georganiseerd door de Bahá’i gemeenschap.

Zaterdag 24 september van 16.00-17.00 uur is er een oecumenische slotviering in de Lutherse kerk, de Zwaan met het thema ‘Samen het gevoel van onmacht in deze onzekere tijden omzetten in hoop’.

Op de site van PAX.nl en Zindex033.nl zijn alle activiteiten te zien die georganiseerd zijn.

Start met typen en druk op Enter om te zoeken

diaconale najaarscollecte 2022