De Protestantse Gemeente Amersfoort zoekt de samenwerking met andere christenen en de dialoog met andersgelovigen. Daarom wordt geparticipeerd in een aantal Amersfoortse verbanden.

Raad van Kerken Amersfoort

De Raad van Kerken denkt na over de eenheid van kerken in vieren, getuigen en dienen. Ook bezint zij zich op vragen aangaande christelijk geloof, kerk en samenleving. De Raad is aanspreekpunt namens de kerken voor de burgerlijke gemeente Amersfoort.

Werkterreinen:

  •  Kerk en Samenleving: o.a. armoedebestrijding, hulp aan asielzoekers
  • Communicatie: o.a. kerkpagina in huis-aan-huis blad De Stad Amersfoort, Radio K.I.K.,
  • Vieringen: Ruimteviering in St. Aegtenkapel, vespers in de St. Joriskerk
  • Missionaire presentie: middagpauzediensten in Lutherse kerk, kerstnachtdienst in St. Joriskerk, bijeenkomst in openluchttheater op tweede pinksterdag
  • Diaconaat: zaterdaginloop Diaconaal Aandacht Centrum

Klik hier voor de website

Amersfoorts Platform voor levensbeschouwingen en religies

Bij dit platform ontmoeten mensen van de vele religies die in Amersfoort voorkomen elkaar: van christelijke kerken tot humanistisch verbond, van joodse gemeente tot hindoe gemeenschap, van moskeeën tot boeddhistische gemeenschap.

Doelstelling:

  • Vorm geven aan de dialoog tussen de religies.
  • Stimuleren van de sociale samenhang in de stad.
  • Bevorderen dat in eigen kring van de betreffende religies en levensbeschouwingen het respect voor andersdenkenden groeit.
  • Centraal aanspreekpunt zijn voor de gemeentelijke overheid.

Jaarlijks wordt in het voorjaar een Stadsgesprek georganiseerd waar alle inwoners van de stad worden uitgenodigd deel te nemen.

Klik hier voor de website

Start met typen en druk op Enter om te zoeken