Jennie Harmelink is met ingang van 1 april aangesteld als diaconaal opbouwwerker van de PGA en opvolger van Joke Koolhof.

Ze ondersteunt diakenen en diaconale medewerkers in de wijken bij hun werk. Als opbouwwerker beweegt ze zich op het snijvlak van kerk en samenleving en is intermediair tussen diaconie en stad.
Haar werkveld is gericht op kwetsbare mensen in de Amersfoortse, dus mensen die te maken hebben met armoede, schulden, eenzaamheid, mantelzorg, dakloos zijn en/of asiel aanvragen.

Taken:

• Informeren en adviseren van vrijwilligers over mogelijkheden en knelpunten in de samenleving m.b.t. sociale zekerheid.
• Toerusten en trainen van diakenen, diaconale medewerkers en vrijwilligers die actief zijn in het diaconaal domein.
• Adviseren en doorverwijzen van hulpaanvragen van kerk naar instanties en vice versa.
• Ondersteuning van wijkgemeenten in het groeien naar een diaconale kerk in de buurt.
• Participeren in diverse vormen van overleg over het sociale domein van Amersfoort.
• Initiëren van diverse vormen van diaconale presentie in de samenleving.

Iedereen die vragen heeft met betrekking tot haar aandachtsgebieden en werkzaamheden, kan bij haar terecht.

Noordewierweg 131, 3812 DD Amersfoort
Telefoon: 033-4637795
Email: dow@pkn-amersfoort.nl

jennie

Start met typen en druk op Enter om te zoeken