Joke Koolhof is aangesteld als diaconaal opbouwwerker van de PGA. Ze ondersteunt diakenen en diaconale medewerkers in de wijken bij hun werk. Als opbouwwerker beweegt ze zich op het snijvlak van kerk en maatschappij, is intermediair tussen diaconie en stad. Haar werkvelden zijn onder andere: armoede in Amersfoort, mantelzorg, vluchtelingen/ migranten, jongeren en diaconaat en het straatpastoraat.

Taken:

  • informatie en advies over ontwikkelingen in de samenleving bijvoorbeeld op het terrein van het gemeentelijk armoedebeleid en de Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO).
  • toerusting van, met name beginnende, diakenen en diaconale medewerkers
  • ondersteuning van wijkgemeenten in het proces van diaconaal gemeente zijn

Joke Koolhof is te bereiken op maandag, dinsdag en donderdag.
Noordewierweg 131, 3812 DD Amersfoort
Tel. 033-4637795, E-mail dowamersfoort@solcon.nl

Joke schrijft twee keer per jaar een Diaconale Nieuwsbrief.

joke-koolhof

Start met typen en druk op Enter om te zoeken

X