Diaconale Najaarscollecte 2022

Ieder jaar zamelt de diaconie van de Protestantse Gemeente Amersfoort geld in voor Amersfoortse projecten die onze stad mooier maken.

Dit jaar zijn er drie doelen waar het geld naar toe gaat:

De Speelgoedbank

Amervoorde

Nijenstede

  1. de Speelgoedbank

Elk kind heeft het recht om te spelen! Voor steeds meer gezinnen is het lastig om speelgoed te kopen omdat ze in armoede leven. Gezinnen mogen 4x per jaar speelgoed uitzoeken. Wij ontvangen gebruikt speelgoed van particulieren. Donaties worden deels gebruikt voor het kopen van nieuw speelgoed.

2. Nijenstede

Woonzorgcentrum Nijenstede is een (t)huis voor 180 bewoners die niet meer zelfstandig kunnen wonen en is onderdeel van organisatie Beweging 3.0. Het geld van de najaarscollecte willen we besteden aan muziek. Bij de ‘Muzikale ontmoetingen’ komt een pianist/dirigent langs en vormt samen met de bewoners een laagdrempelig koor. Diva Dichtbij zingt voor mensen die langdurige zorg nodig hebben en niet meer zelf naar het theater kunnen.

3. Amervoorde

Met uw bijdrage steunt u de bewoners van ‘Stichting Woongroep Amervoorde’. Woongroep Amervoorde huisvest een 24-tal bewoners aan de Blekerssingel met een beperking in de leeftijd van 20-32 jaar. Uw bijdrage wordt gebruikt voor het aanpassen van een paar veilige inductiekookplaten en het vergroten van de fietsenberging voor het opstellen van 3-wielers en tandems van de bewoners.

U kunt geld betalen via onderstaande QR-code (zie eerste afbeelding) of via het rekeningnummer van de Diaconie: NL20 INGB 0000 1396 31 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente, o.v.v. Diaconale Najaarscollecte.

Start met typen en druk op Enter om te zoeken