We willen dat de kerk een veilige plaats is voor iedereen, omdat iedereen van waarde is. Daarom hebben we binnen de Protestantse Gemeente Amersfoort een aantal zaken met elkaar afgesproken.

Kennismaking en aanstellingsbeleid

Voordat een vrijwilliger bij ons een taak op zich neemt, voeren we een kennismakingsgesprek. Dat doen we ook als we die vrijwilliger al kennen. In dat gesprek bespreken we wat we van elkaar verwachten. Afhankelijk van de functie van de vrijwilliger worden verdere vragen gesteld zoals waarom de vrijwilliger deze taak wil doen en welke ervaring hij of zij al heeft. Verder bespreken we de gedragscode. Lees hier meer over vrijwilligerswerk en het onderschrijven van de gedragscode.

Ook tijdens vergaderingen van werkgroepen komt het thema Veilige Kerk regelmatig aan bod. Door onze ervaringen samen te bespreken, leren we hoe we ons (vrijwilligers)werk zo goed mogelijk kunnen doen. Verder organiseren we met enige regelmaat workshops over dit thema.

Gedragscode

We hebben een gedragscode gemaakt. Daarin staat hoe we met elkaar omgaan. Dat gaat over seksueel grensoverschrijdend gedrag, maar ook over andere vormen van ongewenst gedrag. Voorbeelden zijn: geheimhouding, pesten, omgaan met geld en omgaan met goederen van anderen. Als je een taak op je neemt bespreken we deze gedragscode met je en we vragen je om te bevestigen dat je de code gelezen hebt en je eraan houdt. De gedragscode van de PGA vind je hier.

Voor sommige functies moet een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aangevraagd worden. Dit zal jouw wijkcontactpersoon Veilige Kerk voor je doen als dit nodig is. Lees hier meer over de VOG.

Vertrouwenspersoon

Er zijn twee onafhankelijke vertrouwenspersonen in de PGA. Zij kunnen je helpen als er sprake is van ongewenst gedrag. Ze behandelen de informatie vertrouwelijk ondernemen actie om verder persoonlijke schade of leed te voorkomen.

Wijken kunnen ook vertrouwenspersonen aanwijzen die wijkleden bijstaan met informatie en bijstand in geval van onderlinge problemen of meldingen van ongewenst gedrag.

Heb je een vermoeden dat er seksueel misbruik heeft plaatsgevonden? Of heb je een ‘niet-pluis gevoel”? Dan kun je contact opnemen met de vertrouwenspersonen van de eigen wijk of de PGA. Die vind je hier.

SMPR

‘Seksueel Misbruik in Pastorale en gezags– Relaties’ is het meldpunt seksueel misbruik in de kerk. Daarbij gaat het om misbruik van macht of vertrouwen door een predikant, voorganger of een kerkelijke functionaris ten opzichte van een gemeentelid. Dit kan zijn in de vorm van seksuele handelingen of toespelingen of uitnodigingen tot seksueel contact dan wel ander intimiderend gedrag, vaak onder druk van geheimhouding. Het gaat dus niet alleen om grensoverschrijdend gedrag van voorgangers of pastoraal werkenden in de gemeente, maar om állen die in de gemeente een functie bekleden, zoals kerkenraadsleden, wijkcontactpersonen, koordirigenten, kosters / beheerders en jeugdwerkers.

Wanneer je te maken hebt of hebt gehad met seksuele toespelingen of seksuele handelingen in een contact binnen de kerk en je wilt daarover met iemand praten, dan kun je contact opnemen met één van de vertrouwenspersonen uit de eigen wijk of van de PGA of je kunt contact met dit Meldpunt opnemen. Dat mag ook anoniem. Daar vind je vertrouwenspersonen die willen luisteren en begeleiden en hulp bieden. Begeleiding kan per mail, telefoon of  door een afspraak voor ontmoeting te maken. Kijk op www.smpr.nl. SMPR meldpunt seksueel misbruik in de kerk is ook telefonisch bereikbaar via 030-3038590.

Veiligheid heeft vele aspecten. Lees hier over de arbeidsveiligheid binnen de PGA

Start met typen en druk op Enter om te zoeken