Diaconaal project PGA 2021/2022

Het college van de Protestantse Diaconie in Amersfoort kiest om de twee jaar een nieuw project om als PGA gezamenlijk te ondersteunen via collectes. De wijkdiaconieën van de PGA hebben voor 2021 en 2022 ten behoeve van werelddiaconaat een project gekozen waar mensen uit Amersfoort direct bij betrokken zijn. Het is een boeiend project, omdat dit hospice een voorbeeldfunctie vervult in een land, waar terminale zorg nog onbekend is. Daarnaast gaat het om dakloze mensen, die vooral in de grote steden van Centraal-Azië flink vertegenwoordigd zijn.

Lees alles over dit project in de nieuwsbrief over dit project van Jennie Harmelink.

Start met typen en druk op Enter om te zoeken