Als de aarde je heilig is

Door: Remko van der Vos schreef dit verhaal als column in de Drieluik.

In de protestantse traditie zijn we niet bepaald scheutig met iets als ‘heilig’ benoemen.

Onze kerkgebouwen zijn niet meer dan plaatsen van samenkomst, om over personen of natuur maar te zwijgen: “Gij alleen zijt heilig”.

Stil worden van het uitzicht

Maar op sommige momenten staan wij misschien wel meer open om de Geest te voelen waaien, om ons aangesproken te weten door God. Je kunt stil worden van het uitzicht op de top van een berg, de golfslag van de zee, het zonlicht door de bomen, een onweersstorm. Maar ook van een bloem, een grassprietje, een wonderlijk insect, een paar korrels aarde, wat cellen onder een microscoop.

Ontzagwekkend

Ontzagwekkend, die schepping waar wij zo onlosmakelijk een deel van zijn.

Ecologen en klimaatwetenschappers worden stil of breken in huilbuien uit als zij de uitkomsten zien van hun metingen, als zij de lijn doortrekken … Ontzagwekkend hoe zij de ontheiliging van de aarde moeten vastleggen.

Hoe zouden wij de aarde, deze doorgaande schepping van God, niet als heilig kunnen beschouwen?

Hoe zouden wij niet als goede rentmeesters deze aarde willen behouden, zodat ook wie na ons komt en wie ver van ons woont de kansen op geluk en menswaardig leven heeft die de aarde zou moeten bieden?

Hoe zouden wij niet bijna alles willen opgeven aan huidige luxe en comfort om de hoop in de ogen van onze (klein) kinderen niet uit te zien doven?

Hoe komen we in beweging als burgers, als kerkleden, als gemeenschap, als samenleving?

Klimaatpelgrims

Hoewel velen zich ernstige zorgen maken lijken we nog bijna verlamd en maar tot hele kleine stapjes in staat. Enkelen staan op en gaan op weg, in de hoop dat anderen zullen volgen.

Klimaatpelgrims vanuit de kerken lopen van Polen tot Glasgow en zijn van 5 tot en met 7 oktober in Amersfoort.

Op 3 oktober stonden veel kerkdiensten in Amersfoort in het teken van duurzaamheid. Op 10 oktober is er zelfs een Amersfoortse mini-klimaatpelgrimage. Durf je het zelf aan? Opstaan en in beweging komen, samen op weg, als de aarde je heilig is…

Start met typen en druk op Enter om te zoeken