Klimaatalarm

Beste kerken in Amersfoort,

Op zondag 14 maart slaan we alarm voor het klimaat, dit is een landelijke actie gelijktijdig in vele steden, waaronder Amersfoort. De actie wordt door veel organisaties georganiseerd en ondersteund, ook door Groene Kerken Nederland en door het Amersfoortse netwerk 033GroeneKerken. Het moment is zo gekozen dat er net voor de verkiezingen een dringende boodschap uitgaat naar kiezers en partijen voor een eerlijk klimaatbeleid. Zie voor meer informatie www.klimaatmars2021.nl .

Reden om actief deze actie te ondersteunen is dat we graag als (groene) kerken onze stem laten horen in het publieke debat, als het gaat om de klimaatcrisis. Immers, behoud en herstel van de Schepping en opkomen voor klimaatrechtvaardigheid, daartoe zijn juist de kerken geroepen.
Daarom is deze actie ook iets wat alle kerken aangaat, ook kerken die (nog) niet vertegenwoordigd zijn in het netwerk 033GroeneKerken.

Er zal op zondagmiddag 14 maart een kleine manifestatie in Amersfoort zijn. De actie zal verder vooral online en vanuit huis zijn, omdat grote manifestaties buiten niet mogelijk zijn in tijden van lockdown. Dat maakt het des te belangrijker dat er online zichtbaar is dat velen zich achter dit KLIMAATALARM scharen. Kerkleden kunnen zich aanmelden op www.klimaatmars2021.nl en vanuit eigen huis deelnemen aan het alarm om 15.00 uur (met bv. kookwekkers, of muziekinstrumenten).

Het eigen geluid van kerken

Nu kan het feit dat de actie op een zondag plaatsvindt voor sommige kerken en kerkleden een belemmering zijn, maar tegelijk is de zondag van oudsher de dag waarop de kerken zich laten horen. (Mattheus 12). Juist door onze eigen passende vorm te kiezen, voegt de deelname van kerken iets wezenlijks toe. Denk aan de gebeden in de online viering. Of vermelding in kerkblad of nieuwsbrief. Velen, binnen en buiten de kerken, maken zich grote zorgen om het klimaat. Dat die zorgen gehoord en benoemd mogen worden! Dat zij die zich inzetten om klimaatrampen te voorkomen zich gesteund mogen voelen door de kerken. En dat er woorden van hoop gevonden blijven worden.

Verder zullen in het hele land kerken met kerkklokken op dat moment hun klokken luiden. Een andere aanbeveling is om eventueel met de deuren open het orgel luid te laten klinken. Het netwerk 033GroeneKerken nodigt alle kerken in Amersfoort uit om te onderzoeken of op enige wijze het KLIMAATALARM ondersteund kan worden.

Met vriendelijke groet,
Namens netwerk 033GroeneKerken,

Johan van Dalen (voorzitter) en Remko van der Vos (secretaris)
033groenekerken@gmail.com

Start met typen en druk op Enter om te zoeken