Wij zijn de Protestantse Gemeente Amersfoort

Elk jaar is er op de zondag na Pinksteren een gemeenschappelijke dienst van de wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente Amersfoort (PGA). Dat zou dit jaar op 30 mei gebeuren, maar helaas is dit nog niet mogelijk. Toch is het goed om juist nu we in deze tijd zo op onszelf worden teruggeworpen de onderlinge band te beleven en te koesteren. Het ministerie van predikanten is om die reden met een alternatief gekomen. Elk van de wijkgemeente zendt iemand van haar leden naar één van de andere wijkgemeenten, om mee te doen met de voorbede.

Deze ‘gezondene’ zal dan specifiek bidden of God ons wil helpen om in gezamenlijkheid kerk te zijn in ons Amersfoort. Wij als gemeente van de …. heten daarom iemand van de  …   welkom in ons midden, die in de voorbeden mee zal bidden. Zelf zenden wij op deze morgen iemand naar de … die daar met dezelfde gebedsintentie met ons mee zal bidden. Zo hopen we op deze zondag door in elkaars gemeenten te delen in de voorbede de onderlinge band te versterken en de uitdaging om samen kerk te zijn in Amersfoort te verdiepen.   

Er zijn de volgende koppelingen gemaakt op 30 mei :

Advent – Bergkerk vice versa
de Brug – Emmauskerk vice versa
Hoeksteen – St. Joriskerk vice versa
Fontein – Johanneskerk vice versa

NB De Nieuwe kerk ontvangt een vertegenwoordiger van de Bron op zondag 30 mei en zendt iemand uit naar de Zwaan op zondag 23 mei (de Zwaan heeft op 30 mei geen dienst). Er gaat een vertegenwoordiger van de Zwaan naar de Bron op 30 mei. 

Start met typen en druk op Enter om te zoeken