Kerk zijn in tijden van corona

Ook de wijkgemeenten van de Protestantse Kerk in Amersfoort (PGA) ervaren de gevolgen van de maatregelen die getroffen worden om het coronavirus in te dammen. 

De PGA volgt de corona adviezen op van de Protestantse Kerk Nederland (PKN), die weer het advies overneemt van het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO).

Iedere wijkkerkenraad heeft een gebruiksplan opgesteld waarin staat op welke wijze de COVID maatregelen praktisch worden ingevoerd in en rondom het wijkkerkgebouw. (zie hier voor een lijst met alle wijkgemeentes)

Alle plannen zijn besproken met de ‘PGA COVID commissie’. Bij veranderingen van de overheidsregels, maakt iedere wijkkerkenraad een aanpassing op het gebruiksplan om te zorgen dat iedereen zo veilig mogelijk de eredienst en andere activiteiten in en rondom de kerk kan volgen. 


Vele wijkgemeenten hebben afgelopen tijd video en audio apparatuur geïnstalleerd om de eredienst ook online bij te wonen. Daarnaast zijn er vele initiatieven gestart om ‘om te zien naar elkaar’ in deze moeilijke tijd.

Zo blijven we elkaar ondersteunen als kerk, ook of juist in tijden van corona. Wilt u weten wat er in uw wijk gebeurt? Kijk dan bij de individuele wijkgemeente voor meer informatie. Wijkgemeenten.

Start met typen en druk op Enter om te zoeken