Maatjesproject ex-gedetineerden

Project ex-gedetineerden van gemeente Amersfoort en Diaconie Protestantse Gemeente Amersfoort in samenwerking met Stichting Exodus Midden Nederland en Amersfoortse Kerken met Stip.

Diaconale Najaarscollecte

Elk jaar kunnen diaconieën goede doelen voordragen bij het college van diakenen, die de beslissing neemt welke doelen het worden.

Kledingactie

De PGA doet in het voorjaar mee aan Sam’s Kledingactie: per wijkkerk wordt goede kleding ingezameld.

Mwana Ukundwa

Mwana Ukundwa is een project in Rwanda dat de Protestantse Gemeente Amersfoort twee jaar lang ondersteunt.

Diaconale dag

Om het jaar organiseren de diakenen van de PGA een diaconale dag voor mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

SchuldHulpMaatje

Vrijwilligers (maatjes) fungeren als vraagbaak en wegwijzer voor mensen die in financiële problemen dreigen te komen of al zitten.

Straatpastoraat

De Stichting Straatpastoraat verzorgt geestelijke zorg aan mensen die op straat leven en die in de opvang verblijven.

page 1 of 2