De Stichting Straatpastoraat verzorgt geestelijke zorg aan mensen die op straat leven en die in de opvang verblijven. De meeste mensen lopen snel voorbij aan daklozen, maar straatpastor Bernadette van Dijk kent ze bij naam. Vanuit een christelijke traditie treedt zij deze mensen met liefde tegemoet. Daarbij respecteert ze de religieuze en levensbeschouwelijke achtergrond van een ieder die ze ontmoet.

Het Straatpastoraat is er op initiatief van alle Amersfoortse kerken, waaronder de PGA. De diaconie van de PGA ondersteunt het werk financieel.
Voor meer informatie: www.straatpastor.nl

Drieluik mocht meelopen met de straatpastor en maakte verslag van haar werkzaamheden.
Dagboek van een straatpastor (Verschenen in Drieluik, oktober 2010)

Start met typen en druk op Enter om te zoeken