Onder auspiciën van de Raad van Kerken Amersfoort is SchuldHulpMaatje gestart. Het is een landelijk project dat door kerkelijke organisaties en de Protestants Christelijke Ouderenbond (PCOB) in het leven is geroepen. Eén van de participanten in Amersfoort is de diaconie van de PGA.

Vrijwilligers (maatjes) fungeren als vraagbaak en wegwijzer voor mensen die in financiële problemen dreigen te komen of al zitten. Maatjes worden opgeleid en gecertificeerd om samen met de hulpvrager een budgetanalyse te maken die inzicht geeft in de situatie.

Coördinator Pieter de Bekker, tel. 06-38000609, info@shm-amersfoort.nl
Zie ook: www.shm-amersfoort.nl

Meer weten?

Meer informatie en updates over dit project vind je in de nieuwsbrieven:

Start met typen en druk op Enter om te zoeken