In alle kerken van de PGA wordt op 4 februari 2018 gecollecteerd voor Mwana Ukundwa, het project dat we twee jaar lang ondersteunen.

Deze organisatie is ontstaan na de genocide in Rwanda die aan 1 miljoen mensen het leven heeft gekost. Mwana Ukundwa, wat in het Rwandees Geliefd Kind betekent, zet zich in voor de vele weeskinderen in Rwanda. Door  opvangfamilies te zoeken en onderdak en scholing voor kindgezinnen te regelen. Een belangrijke taak van de stichting is ook het geven van voorlichting over hiv/aids aan jonge kinderen, leraren en predikanten. Het is voor het eerst dat we als gezamenlijke PGA kerken een ZWO project van Kerk in Actie voor langere tijd gaan steunen. Dat doen we o.a. door alle collectes voor het werelddiaconaat voor Mwana Ukundwa te bestemmen. Maar ook door kerkmensen te betrekken bij de projecten van de organisatie op het gebied van onderwijs, voorlichting, sport en spel en de handwerkgroepen voor geïnfecteerde vrouwen.

Mwana Ukundwa steunen?

Je kunt een bedrag overmaken op rekening NL20INGB0000139631 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amersfoort o.v.v. Mwana Ukundwa. De opbrengst gaat in zijn geheel naar deze organisatie.

Jongerenreis naar Rwanda

De diaconie van de PGA (Protestantse Gemeente Amersfoort) organiseert in samenwerking met Kerk in Actie in de zomer van 2017 een diaconale jongerenreis naar Mwana Ukundwa. Het project wordt door de protestantse gemeenten voor 2 jaar gesteund. Elize van Oostende, één van de deelneemsters, maakte een videoverslag van de reis. Meer informatie is te vinden op https://rwanda2017site.wordpress.com/

Meer weten?

Meer informatie en updates over dit project vind je in de nieuwsbrieven:

Start met typen en druk op Enter om te zoeken