Het doel van de actie is tweeledig: geld inzamelen voor mensen die niet op vakantie kunnen of dagjes uit omdat ze daar de financiële middelen niet voor hebben. Tweede doel is kerkmensen bewust maken van armoede in Amersfoort c.q. het arm/rijk vraagstuk. Een projectgroep bereidt de actie voor. In 2019 doen we dit voor de 16e keer.

De adressen worden voorgedragen door diaconieën, wijkteams, inloophuizen, voedsel- en kledingbank. Vakantiegeld Delen is een actie van de diaconieën van de Protestantse Gemeente Amersfoort en de diaconie van de Protestantse Gemeente Hoogland/Amersfoort-Noord.

Doe je weer mee met Vakantiegeld Delen? Je mag je gift overmaken op NL20 INGB 0000 1396 31 t.n.v. diaconie Protestantse Gemeente o.v.v. Vakantiegeld Delen. Hartelijk dank namens alle kinderen die dankzij jouw bijdragen op vakantie of dagjes uit kunnen.

Voor meer informatie: Gerrit Riks, gerrit.riks@gmail.com

Start met typen en druk op Enter om te zoeken

X