Elk jaar rond 10 november besteden we in de kerken aandacht aan de ca. 30.000 mantelzorgers in Amersfoort. De diaconaal opbouwwerker helpt met tips om te gebruiken in en rondom de kerkdienst.

In een aantal kerken zorgen diakenen voor bloemen of andere presentjes voor mantelzorgers. Van belang is dat de kerkelijke gemeente oog en aandacht heeft voor de vele mantelzorgers in en buiten de kerk en een steuntje in de rug biedt.

Dat kan ook door een paar uurtjes de zorg over te nemen zodat de mantelzorger iets voor zichzelf kan doen.

Start met typen en druk op Enter om te zoeken

diaconale najaarscollecte 2022