In de PGA werken veel vrijwilligers. Gemeenteleden uit alle wijken zetten zich op allerlei manieren in voor hun wijkgemeente en voor de samenleving.

Bijvoorbeeld hulp bij de zondagse viering, zoals koffieschenken of de beeldopname maken. Het kan om bestuurlijk werk gaan door bijvoorbeeld deelname in de kerkenraad. De taken voor vrijwilligers zijn heel divers. Wil jij je als vrijwilliger inzetten bij jouw wijkgemeente, je bent van harte welkom!

Vraag bij je wijkpredikant of wijkouderling welke vacatures er zijn die passen bij jouw talenten en beschikbare tijd.

Vrijwilligerswerk binnen de PGA

In de PGA vinden we het belangrijk dat iedereen veilig kan werken, ook vrijwilligers. Lees daarover onder ‘Veilige kerk’.

Het blijkt dat het goed is om de wederzijdse verwachtingen van het functioneren met elkaar te bespreken. Daarom zal diegene vanuit de wijkgemeente die jou als vrijwilliger aanstuurt eerst de taken met je bespreken voordat je aan de slag gaat. Afhankelijk van de functie zijn er één of meerder onderdelen die ter sprake kunnen komen: de taken, verantwoordelijkheden (bijv. geheimhouding), termijn, evaluatie, gedragscode en arbeidsveiligheid van de vrijwilliger. Zie hiernaast informatie over het ondertekenen van de gedragscode door de vrijwilliger.

In principe wordt er binnen de PGA geen vrijwilligersvergoeding gegeven. Als binnen een wijk in een uitzonderingssituatie wel wordt besloten een vergoeding te geven, dan moet de vergoeding voldoen aan een aantal eisen. Deze eisen zijn bij het College van Kerkrentmeesters en bij het Kerkelijk Bureau bekend.

Ga je als vrijwilliger werk doen waarbij geheimhoudingsplicht verwacht wordt (bijv. pastoraat), waarbij je contact hebt met minderjarigen of waarbij je de financiën beheert, dan is het nodig om een bevestiging te geven van de gemaakte afspraken via dit formulier.

Start met typen en druk op Enter om te zoeken