Communicatie in de PGA

We zijn 10 wijkgemeenten bij elkaar. Samen hebben we een magazine, organiseren we soms activiteiten en werken waar het kan samen.

Hierbij worden we ondersteund door Martien Hoekzema, zij is de communicatieadviseur van de PGA.

Dus heb je een vraag over de huisstijl, website, social media, Drieluik of andere vormen van communicatie binnen de PGA? Je kunt bij haar terecht.

Commissie Communicatie

Martien werkt onder verantwoordelijkheid van de Commissie Communicatie van de Algemene Kerkenraad. Deze commissie is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid rondom communicatie en stuurt de voorzitter als adviserend lid naar de Algemene Kerkenraad. Zo zorgen we ervoor dat beleid en praktijk op elkaar zijn afgestemd.

Huisstijl

We maken gebruik van de huisstijl van de PKN, informatie over het juist gebruik daarover vind je hier: PKN richtlijnen identiteit.

Contact met Martien
mail: communicatie@pkn-amersfoort.nl

Start met typen en druk op Enter om te zoeken