Iedereen die betaalde of onbetaalde werkzaamheden verricht voor de kerk, moet aan het einde van de dag weer veilig thuis komen. De eigenaar van het gebouw (inclusief werkplek) is daarom wettelijk verplicht een veilige werkomgeving te scheppen. Van de mensen die werkzaamheden verrichten wordt verwacht dat ze dit ook veilig doen.

Iedere wijkgemeente benoemt een kerkrentmeester die verantwoordelijk is voor de veiligheid in en om het kerkgebouw en functioneert als ‘eigenaar’. Deze kerkrentmeester is verantwoordelijk voor het maken en uitvoeren van de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) van het wijkkerkgebouw. In de RI&E worden de risico’s omschreven en tevens ook de actie die wordt ondernomen om de risico’s te beperken of weg te nemen.

Er zijn hoge- en lage risico-activiteiten. Hoge risico-activiteiten moeten bewijsbaar actief worden beheerst, er wordt gekeken naar wie toezicht heeft op de werkzaamheden of wie informatie geeft aan de betrokken werknemer/vrijwilliger. Voorbeelden van hoog risico-activiteiten zijn: werken op hoogte, werken aan elektrische installaties, bouwactiviteiten, werken met machines of werkzaamheden op/aan het dak.
Lage risico-activiteiten kunnen worden beheerst door goede afspraken met mensen te maken voordat het werk begint.

Preventiemedewerker

De preventiemedewerker is belast met het uitvoeren van de RI&E en het maken en uitvoeren van de plannen van aanpak die daarbij horen. De preventiemedewerker onderhoudt hiervoor contact met de voor veiligheid verantwoordelijke kerkrentmeesters van de wijkgemeenten.

Bedrijfshulpverlening

De wijkkerkenraden moeten ervoor zorgen dat er tijdens de kerkdiensten en andere bijeenkomsten die onder hun verantwoordelijkheid vallen goede en adequate (eerste) hulp geboden kan worden. Zij zorgen voor voldoende getrainde BHV’ers.

Heb je vragen over de RI&E, preventiemedewerker of BHV’er, dan kun je via het Kerkelijk Bureau contact opnemen met de specialist op dit gebied van de PGA.

Start met typen en druk op Enter om te zoeken