Voor wie?

De wijkkerkenraad stelt vast voor welke vrijwillige functies er een VOG moet worden aangevraagd. Voor sommige functies is dit zó voor de hand liggend dat de PGA een standaard screeningsbeleid heeft vastgesteld. Dat geldt bijvoorbeeld voor ambtsdragers/vrijwilligers in het jeugdwerk, voor ambtsdragers/vrijwilligers die bevoegdheid hebben om geld over te maken. Voor andere functies moet de kerkenraad zelf bepalen waarop gescreend moet worden. Zie hierbij een overzicht van functies met een VOG. De VOG aanvraag voor werknemers van de PGA verloopt via het Kerkelijk Bureau.

Contactpersoon Veilige Kerk

Elke wijk heeft ook een contactpersoon Veilige Kerk. Deze is onder meer verantwoordelijk voor het aanvragen van de VOG’s. De contactpersoon Veilige Kerk vult het formulier in.

Gratis VOG

Het aanvragen van VOG’s is gratis voor vrijwilligers die met kwetsbare mensen werken. De enige voorwaarde daarbij is dat je het PGA preventiebeleid uitvoert. In een notendop bestaat dat uit:

  • het voeren van een kennismakingsgesprek met nieuwe vrijwilligers, waarbij je ook de PGA gedragscode bespreekt;
  • het bekend maken van de vertrouwenspersonen van de PGA;
  • het publiceren van het preventiebeleid.

Hoe werkt het?

De wijkvertegenwoordiger die de vrijwilliger aanstelt, gaat na of een VOG nodig is en informeert daarna de wijkcontactpersoon Veilige Kerk over de aanvraag van een VOG, die het formulier invult. Het ingevulde formulier wordt naar het Kerkelijk Bureau gestuurd. Zij starten de VOG-aanvraag.

Enige tijd daarna krijgt de vrijwilliger een mail van het ministerie van VWS/Dienst Justis dat er een VOG-aanvraag klaarstaat. De vrijwilliger gebruikt haar/zijn DigiD om deze aanvraag in te dienen en krijgt de VOG binnen twee maanden thuisgestuurd. Na ontvangst stuurt de vrijwilliger de VOG gratis naar het antwoordnummer van het Kerkelijk Bureau:

Protestantse Gemeente Amersfoort
t.a.v. Veilige Kerk
Antwoordnummer 459

3800 VB  Amersfoort

NB. Voor sommige functies is de VOG niet gratis en moet de vrijwilliger de kosten voorschieten bij de aanvraag. Deze kosten kunnen bij de wijk kerkrentmeesters gedeclareerd worden.

Bescherming persoonsgegevens

In verband met de bescherming van de persoonsgegeven moet de wijkvertegenwoordiger de vrijwilliger toestemming vragen voor het doorgeven van haar/zijn persoonsgegevens aan de PGA en het ministerie van VWS/dienst Justis.

Veelgestelde vragen

Over de VOG leven veel vragen. Klik hier voor de antwoorden op de meest gestelde vragen.

Start met typen en druk op Enter om te zoeken