Financiën, beheer van de gebouwen en personeelszaken van de Protestantse Gemeente Amersfoort worden behartigd door het College van Kerkrentmeesters. De hulp aan de naasten in stad, land en wereldwijd valt onder het College van Diakenen.

Beide colleges zijn vertegenwoordigd in de Algemene Kerkenraad (AK), die uiteindelijk alle besluiten neemt over het reilen en zeilen van de gemeente als geheel. De AK bestaat uit afgevaardigden van alle wijkgemeenten. (zie hieronder)

De Protestantse Gemeente Amersfoort heeft een vergaande decentralisatie doorgevoerd. Dat wil zeggen dat elke wijkgemeente financieel zelf verantwoordelijk is. Maar er is een Solidariteitsfonds voor hulp als het in een wijk even wat minder gaat. En vanuit het Stimuleringsfonds worden vernieuwende projecten in de wijkgemeenten gestimuleerd.

Beleidsplan: Om dichterbij te komen

Bij de vorming van de Protestantse Gemeente (ontstaan 1 januari 2010) is een beleidsplan opgesteld voor de jaren 2010-2013 onder de titel ‘Om dichterbij te komen’. Hierin is te lezen wat de meerwaarde is van samen kerk zijn: saamhorigheid, solidariteit en samenwerking. De beleidsvoornemens zijn zo goed als allemaal gerealiseerd. In 2019 is er een speerpuntennota opgesteld als voorloper op de nieuwe beleidsnotitie in 2020.

Speerpuntennota mei 2019

Plaatselijke regeling 2020

Leden Algemene Kerkenraad

februari 2021

 • Anne Strijker
  Anne Strijker Namens de Adventkerk
 • Annelies van Beek
  Annelies van Beek Namens de Pastorale Ouderlingen
 • Arie de Boer
  Arie de Boer Namens De Brug
 • Arjan Plaisier
  Arjan Plaisier Vanuit de predikanten
 • Bert Molenkamp
  Bert Molenkamp Namens de Fonteinkerk
 • Gerard Kansen
  Gerard Kansen Vanuit de predikanten
 • Gerard Raven
  Gerard Raven Voorzitter AK
 • Henriëtte Jansen
  Henriëtte Jansen Namens de Emmaüskerk
 • Jan Willem de Wit
  Jan Willem de Wit Namens de Bergkerk
 • Johan van Egdom
  Johan van Egdom Namens de St. Joriskerk
 • Klaas van der Horst
  Klaas van der Horst Assessor AK
 • Leo Koffeman
  Leo Koffeman Scriba AK
 • Rein van der Zwan
  Rein van der Zwan Vanuit de predikanten
 • Reina van Mourik
  Reina van Mourik Als adviseur/ voorzitter Commissie Communicatie
 • Tom Vroon
  Tom Vroon Namens de Adventkerk
 • Wiebo Spoelstra
  Wiebo Spoelstra Namens de Fonteinkerk
 • Windeld van den Brink
  Windeld van den Brink Als voorzitter Commissie van Kerkrentmeesters

Start met typen en druk op Enter om te zoeken