Financiën, beheer van de gebouwen en personeelszaken van de Protestantse Gemeente Amersfoort worden behartigd door het College van Kerkrentmeesters. De hulp aan de naasten in stad, land en wereldwijd valt onder het College van Diakenen.

Beide colleges zijn vertegenwoordigd in de Algemene Kerkenraad (AK), die uiteindelijk alle besluiten neemt over het reilen en zeilen van de gemeente als geheel. De AK bestaat uit afgevaardigden van alle wijkgemeenten.

De Protestantse Gemeente Amersfoort heeft een vergaande decentralisatie doorgevoerd. Dat wil zeggen dat elke wijkgemeente financieel zelf verantwoordelijk is. Maar er is een Solidariteitsfonds voor hulp als het in een wijk even wat minder gaat. En vanuit het Stimuleringsfonds worden vernieuwende projecten in de wijkgemeenten gestimuleerd.

Beleidsplan: Om dichterbij te komen

Bij de vorming van de Protestantse Gemeente (ontstaan 1 januari 2010) is een beleidsplan opgesteld voor de jaren 2010-2013 onder de titel ‘Om dichterbij te komen’. Hierin is te lezen wat de meerwaarde is van samen kerk zijn: saamhorigheid, solidariteit en samenwerking. De beleidsvoornemens zijn zo goed als allemaal gerealiseerd. In 2019 is er een speerpuntennota opgesteld als voorloper op de nieuwe beleidsnotitie in 2020.

Speerpuntennota mei 2019

Plaatselijke regeling 2020

Start met typen en druk op Enter om te zoeken

X