Financiën, beheer van de gebouwen en personeelszaken van de Protestantse Gemeente Amersfoort worden behartigd door het College van Kerkrentmeesters. De hulp aan de naasten in stad, land en wereldwijd valt onder het College van Diakenen.

Beide colleges zijn vertegenwoordigd in de Algemene Kerkenraad (AK), die uiteindelijk alle besluiten neemt over het reilen en zeilen van de gemeente als geheel. De AK bestaat uit afgevaardigden van alle wijkgemeenten. (zie hieronder)

De Protestantse Gemeente Amersfoort heeft een vergaande decentralisatie doorgevoerd. Dat wil zeggen dat elke wijkgemeente financieel zelf verantwoordelijk is. Maar er is een Solidariteitsfonds voor hulp als het in een wijk even wat minder gaat. En vanuit het Stimuleringsfonds worden vernieuwende projecten in de wijkgemeenten gestimuleerd.

Beleidsplan: Om dichterbij te komen

Bij de vorming van de Protestantse Gemeente (ontstaan 1 januari 2010) is een beleidsplan opgesteld voor de jaren 2010-2013 onder de titel ‘Om dichterbij te komen’. Hierin is te lezen wat de meerwaarde is van samen kerk zijn: saamhorigheid, solidariteit en samenwerking. De beleidsvoornemens zijn zo goed als allemaal gerealiseerd. In 2019 is er een speerpuntennota opgesteld als voorloper op de nieuwe beleidsnotitie in 2020.

Speerpuntennota mei 2019

Plaatselijke regeling 2020

Leden Algemene Kerkenraad

september 2020

 • Annelies van Beek
  Annelies van Beek de Bron
 • Annet Dijksterhuis
  Annet Dijksterhuis
 • Arie de Boer
  Arie de Boer de Brug
 • Bert Molenkamp
  Bert Molenkamp Fonteinkerk
 • Cees Alberts
  Cees Alberts Adventkerk
 • Gerard Kansen
  Gerard Kansen Predikant
 • Gerard Raven
  Gerard Raven de Hoeksteen
 • Henk Schenk
  Henk Schenk de Hoeksteen
 • Henriëtte Jansen
  Henriëtte Jansen Emmaüskerk
 • Jack van den Burg
  Jack van den Burg Nieuwe Kerk
 • Jan Willem de Wit
  Jan Willem de Wit Bergkerk
 • Johan van Egdom
  Johan van Egdom St. Joriskerk
 • Klaas van der Horst
  Klaas van der Horst St. Joriskerk
 • Marieke den Braber
  Marieke den Braber Predikant
 • Reina van Mourik
  Reina van Mourik Fonteinkerk
 • Tom Vroom
  Tom Vroom Adventkerk
 • Wiebe Spoelstra
  Wiebe Spoelstra Fonteinkerk
 • Wim Verschoor
  Wim Verschoor Predikant
 • Windeld van den Brink
  Windeld van den Brink St. Joriskerk

Start met typen en druk op Enter om te zoeken

X