Medewerker PR en Communicatie

Ronald-Jan de Bruin is door de PGA aangesteld als Medewerker PR en Communicatie voor 8 uur per week. Hij is beheerder van deze website en hoofdredacteur van kerkblad Drieluik. Hij ondersteunt degenen die in de diverse wijkgemeenten voor de PR verantwoordelijk zijn. Ook stimuleert hij het gebruik van social media in de kerk.

Per 1 september 2019 wordt hij opgevolgd door Anita Groenendijk.

Commissie Communicatie

De Medewerker PR en Communicatie werkt onder verantwoordelijkheid van de Commissie Communicatie van de Algemene Kerkenraad. Deze commissie is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid rondom communicatie. De voorzitter van de commissie is adviserend lid van het moderamen van de Algemene Kerkenraad. Hiermee is de verbinding tussen beleid en uitvoering gewaarborgd.

Beleidsplannen

De Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Amersfoort heeft op 27 oktober 2015 het nieuwe Communicatieplan 2015-2017 van de Commissie Communicatie goedgekeurd. Daarnaast is ook Social media plan 2015-2017 vastgesteld.

Huisstijl

Op onze pagina Huisstijl kun je verschillende huisstijlbestanden downloaden.

Start met typen en druk op Enter om te zoeken

X