Beste ouderling, kerkrentmeester, diaken en predikant van de PGA & PGHAN,

We nodigen je van harte uit voor de Ambstdragersvergadering op 18 oktober. Dit jaarlijkse evenement is belangrijk, omdat we als wijken met elkaar verbonden zijn en elkaar steunen. Het is zo mooi om te ontdekken waar we elkaar vinden.

THEMA: LEVE DE LITURGIE

Elke zondag komen we samen in onze kerken en tijdens onze diensten gebruiken we liturgie. Dat is alles wat we doen, van zingen tot bidden, van de zegen tot de collecte.

We kiezen voor bepaalde manieren en we zien in onze Amersfoortse wijkgemeentes al verschillen in vorm en tradities.

Waarom kiezen we voor bepaalde vormen, wat zoeken we in liturgie en wat is er te vinden?

Daarover willen we met jou nadenken tijdens deze avond. Je bent van harte welkom!

Namens de Algemene Kerkenraad,

Gerard Raven (voorzitter)

ds. Arjan Plaisier

Start met typen en druk op Enter om te zoeken