Zondag voor het Werelddiaconaat

5 februari is het Zondag voor het Werelddiaconaat en is de collecte in alle PGA kerken voor Mwana Ukundwa; ons gezamenlijk project in Rwanda dat we ook in 2017 steunen. Ter ondersteuning van de collecte is een mooie nieuwe flyer en poster gemaakt. De vier collectes in 2016 hebben totaal ruim 13.000 euro opgebracht. Dat is inclusief de acties die zijn georganiseerd. Een prachtige opbrengst waarvoor onze hartelijke dank!

In de nieuwsbrief lees je o.a. over activiteiten die door wijkkerken zijn georganiseerd. Je mag je gift ook overmaken op rekening NL20 INGB 0000 1396 31 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente, o.v.v. Mwana Ukundwa.

Start met typen en druk op Enter om te zoeken