Zondag 5 juli collecte corona voor zowel binnen- als buitenlands diaconaat

Wat fijn dat kinderen al weer lekker naar school gaan ( maar wel met veel handenwassen) , dat we weer gezellig even plaats nemen op een terrasje( maar wel op afstand), kunnen genieten van een ijsje ( met geduld in een lange rij ) en onze (klein) kinderen weer bezoeken ( maar nog wel vaak een zoen of knuffel). Alhoewel we nu langzaam aan naar een betere situatie gaan, blijft de nood voor verschillende groepen erg hoog. De coronacrisis heeft de wereld op z’n kop gezet en vergt nog steeds maximale flexibiliteit van iedereen. Hulpverlenende organisaties verwachten nog steeds een grote toename van financiële hulpaanvragen. Daarnaast heeft corona ook invloed op de psychische gezondheid, mensen ervaren meer angst en meer eenzaamheid. Dit alles heeft een negatief effect op zelfhulp, mensen wachten (te) lang om hulp in te schakelen en/of weten niet waar ze hulp kunnen aanvragen.  

De gevolgen van een pandemie zoals corona, zijn wereldwijd.

Het college van de Protestantse Gemeente Amersfoort wil u de diaconale collecte van zondag 5 juli van harte aanbevelen. Deze collecte wordt  ingepland voor de gevolgen van corona. Er kan gedoneerd worden voor een binnenlands en/of een buitenlands diaconaal doel:   

Kerk in Actie; “Help een stille coronaramp voorkomen”

In veel landen in bijvoorbeeld Azië en Afrika lijkt het aantal besmettingen beperkt. Tegelijkertijd voltrekt zich hier een ramp die nog veel grotere gevolgen kan hebben. Door de verplichte lockdowns hebben mensen geen werk, geen inkomen, geen eten. Er is onvoldoende gezondheidszorg. Ziekte, honger en dood dreigen.

Kerk in Actie ondersteunt kerken die deze stille coronaramp helpen te voorkomen. De komende maanden is daar in ieder geval 1,2 miljoen euro voor nodig, maar dit bedrag stijgt nog iedere week. Sta ook op, geef gul en help deze stille coronaramp voorkomen.

U kunt uw bijdrage overmaken op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. “Stille coronaramp” of online via kerkinactie.nl/corona

IZB; “Hulp dicht bij”

Er zijn veel kwetsbare groepen mensen in Nederland met een achterstand in taal, integratie, opleiding en gezondheid. Veel van deze mensen wonen in sociale huurwoningen in achterstandswijken. Door de corona worden deze mensen en deze wijken extra hard getroffen.  

Missionaire werkers van de IZB werken vanuit hun missionaire plekken, dagelijks met deze mensen. IZB heeft een noodfonds opgericht, zodat de werkers deze mensen nabij zijn met missionair-diaconale hulp. Zij vragen uw voorbede en ondersteuning voor dit noodfonds.

Een bijdrage via onderstaand formulier of op IBAN: NL26 RABO 0302 206 191 t.n.v. IZB o.v.v. ‘Fonds Hulp Dichtbij’ stellen zij zeer op prijs.

Voor meer informatie: Jennie Harmelink, diaconaal opbouwwerkster PGA, dow@pkn-amersfoort.nl

Start met typen en druk op Enter om te zoeken