Vacature Diaconaal (opbouw)werker

De Diaconie van de Protestantse Gemeente Amersfoort (PGA) zoekt, wegens pensionering van de huidige diaconaal werker, per 1 april 2019 een diaconaal (opbouw)werker voor 30 uur, waarvan acht uur detachering bij de diaconie van de PKN Hoogland/Amersfoort-Noord. Het diaconale werk richt zich op diverse groepen en thema’s zoals armoede/schuldhulpverlening, vluchtelingen, zorg en welzijn. Er zijn tien wijkdiaconieën en een college van diakenen in de stad. Hoogland/Amersfoort-Noord werkt met een college van diakenen.

De aanstelling vindt plaats bij de PGA. De werving en selectieprocedure is in samenwerking met de mobiliteitspool van de PKN. Reacties kunt u uiterlijk 18 december 2018 sturen naar Heleen Haasdijk via h.haasdijk@pkn.nl

Profielschets

 • Je bent een netwerker en bruggenbouwer en vormt de verbindingsschakel tussen mensen en organisaties in de stad en tussen de wijken van de Protestantse Gemeente Amersfoort alsmede het college van diakenen in Hoogland/Amersfoort-N.
 • Je hebt een heldere visie op ’diaconaat nu en in de toekomst’
 • Je kunt diakenen en diaconale vrijwilligers enthousiasmeren, motiveren en stimuleren diaconaal present en actief te zijn in hun wijk en de Amersfoortse en Hooglandse samenleving
 • Je kunt alleen en zelfstandig werken en je bent beschikbaar in de avonduren(gemiddeld twee avonden per week)
 • Je hebt kennis van de maatschappelijke en sociale kaart van Amersfoort of je kunt je dit snel eigen maken
 • Je hebt ervaring in het professionele diaconale werk of aantoonbaar affiniteit met het diaconale vrijwilligerswerk
 • Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk; je bent in staat persberichten en artikelen te schrijven
 • Je hebt een agogische opleiding op HBO niveau
 • Je bent belijdend lid van een gemeente behorend tot de Protestantse Kerk Nederland

Takenpakket

 • Je legt het accent van de werkzaamheden op de intermediaire functie (kerk-samenleving) en participeert in netwerken op het terrein van zorg, welzijn, armoede, vluchtelingen
 • Je bent aanspreekpunt voor hulpaanvragen en externe organisaties
 • Je bent vraagbaak en spin in het web voor diakenen en anderen binnen de kerk alsmede externe organisaties. Je ondersteunt en rust diakenen en anderen toe op diaconaal terrein en verzorgt de training voor nieuwe diakenen. Je adviseert de colleges van diakenen gevraagd en ongevraagd. Je participeert als adviseur in het moderamen van het college van diakenen van de PGA
 • Je onderhoudt goede contacten met de stadspredikant van de PGA en werkt indien mogelijk samen op het terrein van diaconale/kerkelijke presentie in de stad
 • Je participeert in diversen (werk)groepen zoals de Taakgroep Kerk en Samenleving van de Raad van Kerken Amersfoort
 • Je adviseert diakenen en het college over financiële hulpaanvragen volgens een protocol
 • Je inspireert jongeren dienstbaar te zijn in de samenleving in samenspraak met de jeugddiakenen en jeugdouderlingen.

Wat bieden wij?

 • Je wordt ingewerkt door de huidige opbouwwerker
 • Na een jaar wordt besloten of je een vaste aanstelling krijgt
 • Een Begeleidingscommissie, bestaande uit diakenen, fungeert als klankbordgroep en maakt samen met jou de inhoudelijke keuzes in het diaconale werk
 • Gemotiveerde colleges van diakenen die het diaconale werk faciliteren
 • Een salaris volgens de CAO PKN/kerkelijk medewerkers, schaal negen
 • Een rustige werkplek op de bovenverdieping in de Emmauskerk aan de Noordewierweg 131 in Amersfoort.

Start met typen en druk op Enter om te zoeken

X