Syrische vluchtelingen in Libanon en Jordanië

Voor de tweede keer verbinden de wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente Amersfoort (PGA) zich gezamenlijk aan een project van Kerk in Actie. Na drie jaar het project Mwana Ukundwa (Geliefd Kind) in Rwanda te hebben ondersteund, is nu gekozen om twee jaar een project in Libanon en Jordanië te steunen. Kerken in deze landen geven hulp aan Syrische vluchtelingen.

Presentatie project

Op 18 december jl. is het project gepresenteerd door medewerkers van Kerk in Actie (KiA). Zij troffen een zaal vol aandachtig gehoor. Uit alle wijkgemeenten kwamen belangstellenden, mensen die in hun wijkgemeente het project een plek gaan geven en mensen die er meteen al meer van wilden weten. Een goed begin! Wilma Wolswinkel, relatiebeheerder Midden-Oosten van KiA, gaf informatie over de kerken in Syrië, Libanon en Jordanië en over de hulp die zij bieden aan de vele vluchtelingen. KiA ondersteunt deze kerken, zij zet niet zelf projecten op. Gerdine Klein, KiA-consulent, belichtte mogelijkheden om in onze kerken met dit project aan de slag te gaan. Een werkgroep begeleidt het project in de Protestantse Gemeente Amersfoort. Uit alle wijkgemeenten zit een vertegenwoordiger in deze projectgroep. Ze staat onder leiding van Joke Koolhof, diaconaal opbouwwerker. De projectgroep verzorgt de informatie en organiseert gezamenlijke activiteiten voor de hele PGA. Ook is zij een platform om ideeën uit te wisselen die in de wijkgemeenten opkomen en uitgevoerd worden. Er komen dus gezamenlijke activiteiten of acties, en wijkgemeenten zullen ook hun eigen invulling aan het project geven. Op vier zondagen per jaar wordt voor dit project gecollecteerd in de wijkgemeenten van de PGA.

3 februari – eerste collecte nieuw project

De eerste zondag in februari werd na de watersnoodramp van 1953 de zondag voor het werelddiaconaat. Na die ramp werd hulp ontvangen vanuit de hele wereld. Kerken besloten daarop om op die zondag het onderling hulpbetoon nadrukkelijk aan de orde te stellen. In navolging van de eerste werelddiaconale collecte waar Paulus zich onvermoeibaar voor heeft ingezet. Tijdens zijn reizen bracht hij de nood van de medegelovigen in Jeruzalem onder de aandacht, deed een dringende oproep en zamelde geld in.

Kerken in Libanon en Jordanië in actie

Nu is er de oproep van kerken in Libanon en Jordanië. Onze betrokkenheid wordt gevraagd bij wat zij doen voor de vele Syrische vluchtelingen. Twee derde van de Syrische bevolking is op de vlucht geslagen door de gruwelijk burgeroorlog die in 2011 uitbrak. Ongeveer 6,5 miljoen vluchtelingen bleven in het land, geschat wordt dat eenzelfde aantal het land is ontvlucht. Libanon herbergt 1,5 miljoen Syrische vluchtelingen, het land heeft zelf 4,5 miljoen inwoners. In Jordanië worden 750.000 Syrische vluchtelingen opgevangen. 4 miljoen vluchtelingen staken de Turkse grens over. Laat deze cijfers eens op u inwerken. Al snel komen vragen naar boven: Hoe gaat dat? Wat kunnen kerken doen? We gaan er meer over horen en zien.

Kort samengevat: kerken delen voedsel-pakketten uit en helpen ontheemden bij het zoeken naar onderdak en werk. Ook zorgen zij met andere organisaties dat vluchtelingenkinderen onderwijs krijgen. Er wordt psychologische hulp geboden. Medische en hygiënepakketten worden verstrekt. Drinkwater- en sanitaire voorzieningen worden verbeterd.

Kerken in Amersfoort in actie

Onze geestelijke ondersteuning met gebed en betrokkenheid is van groot belang. Het is duidelijk dat praktische en financiële ondersteuning ook zeer welkom is. Dit project is heel goed concreet te maken: financier bijvoorbeeld hygiënepakketten voor vrouwen (ondergoed, maandverband, zeep, shampoo), rugzakken met schoolspullen voor kinderen, een matras, een kledingpakket. Dit project zet ook aan tot bezinning. Een vraag die al snel opkomt: Wat is de positie van kerken in het Midden-Oosten, de bakermat van het christendom? Hoe is het om kerk te zijn in een minderheidspositie? Naast praktische hulp en collecten gaat de projectgroep hier ook mee aan de slag.

Vluchtelingen onder ons

De meeste Syrische vluchtelingen worden in de regio opgevangen. Een klein deel is naar Europa getrokken. Ook in Amersfoort en omstreken wonen Syrische vluchtelingen, zij kunnen onze buren zijn. Wat doet dat met ons? Wat kunnen wij doen voor hen? Onder deze vluchtelingen zijn christenen. Hoe kunnen en willen zij kerk-zijn in onze stad? Zijn contacten met onze kerken gewenst? Zo ja, hoe brengen we die tot stand en welke invulling geven we er dan aan?

Meer weten?

Volg dan de updates op onze projectpagina.

Start met typen en druk op Enter om te zoeken