Stiltemoment

Kort na het begin van de beperkende maatregelen rond het Coronavirus, in het vroege voorjaar van 2020. is de Fonteinkerk gestart met een Stiltemoment. In de zomermaanden continueerden wij dit op vrijdagavonden, in combinatie met een expositie in Huis van Zuid. Nu, in oktober, met langer wordende avonden, meer beperkende maatregelen en -nog wat verder weg- Advent in het verschiet, starten we opnieuw een serie Stiltemomenten.

Op de vrijdagen 16 en 30 oktober, 13 en 27 november en 4, 11 en 18 december is de kerk open tussen 19 en 21 uur. Om de stilte van de kerkzaal te ervaren, een kaarsje te branden, een kop koffie of thee te drinken of een ontmoeting. Welkom!

Meer informatie per email: publiciteit@fonteinkerk-amersfoort.nl

Start met typen en druk op Enter om te zoeken