Stichting Inloophuizen Amersfoort zoekt secretaris

De Stichting Inloophuizen Amersfoort [opgericht 24‐06‐2015] is een fusie van 4 inloophuizen, die
reeds lang daarvoor zelfstandig opereerden.


De SIA werkt vanuit de z.g. Presentietheorie. In alle huizen is de “inloop” de basis van de activiteiten,
daarnaast zijn er [wijk]maaltijden, workshops en veel per huis verschillende activiteiten.
De SIA wordt, behalve door de 4 beroepskrachten , volledig gedragen door +/‐ 250 vrijwilligers
[gastmensen, koks/kooksters, administratieve krachten, activiteitenbegeleiders en bestuurders ‐
centraal en lokaal‐], etc.

DOET U MEE????
Nu wij na ruim 2 jaar zeer geringe activiteit door de beperkingen van de Coronapandemie weer ten
volle onze activiteiten kunnen hervatten, zoeken wij nieuwe vrijwilligers om deze te kunnen
ondersteunen. U/jij kunt daarvoor de websites van de huizen raadplegen, die o.a. bereikbaar zijn via
de website www.inloophuizen.amersfoort.nl .Daar vind u allerlei informatie.

SPECIALE OPROEP
In het Centrale Bestuur van de SIA ontstaat op zeer korte termijn een VACATURE voor

SECRETARIS


Taakomschrijving:
 Is samen met voorzitter en penningmeester lid van het Dagelijks Bestuur.
 Stelt uitnodiging én agenda voor aan de voorzitter en verstuurt de agenda+ vergaderstukken
een week voor de vergadering aan de bestuursleden toe.
 Is verantwoordelijk voor het [laten] notuleren en ondertekenen van de vergaderverslagen
 Is adres van de organisatie en verzorgt de correspondentie
 Beheert het archief
 Schrijft het jaarverslag, voorzitter verzorgt het voorwoord.
 Is samen met voorzitter of penningmeester bevoegd SIA‐stukken te ondertekenen.


Het Centrale Bestuur bestaat behalve uit het DB, uit afgevaardigden van de inloophuizen [1 per
huis]. Het Centrale Bestuur vergadert doorgaans 5 keer per jaar.


De huizen zelf hebben elk ook een bestuur. Dit betekent dat het centrale bestuur vooral het beleid
voor de SIA als totaal uit zet en bewaakt en dat de secretaris mee moet kunnen denken over dit
totale beleid.

INFORMATIE over en REACTIE op deze vacature kunt richten naar de voorzitter van de SIA:
Reina van Mourik rmvanmourik@live.nl

Start met typen en druk op Enter om te zoeken