Ook in 2018 collecteren we voor Mwana Ukundwa

Het college van diakenen van de PGA heeft besloten het project Mwana Ukundwa (Geliefd Kind) nog 1 jaar te steunen. Mwana Ukundwa is een partnerorganisatie van Kerk in Actie die zich inzet voor weeskinderen in Rwanda. Zij zoeken opvangfamilies voor kinderen en regelen onderwijs. Daarnaast geven ze voorlichting over HIV/Aids aan leraren, leerlingen, predikanten en districtbestuurders.

Afgelopen augustus bezochten jongeren uit Amersfoort de projecten van Mwana Ukundwa. Ze kwamen enthousiast weer terug! Eén van de deelneemsters: “Veel van hen spreken goed Engels, dus communiceren was geen probleem. Als ontbijt nemen mensen vaak alleen zoete melkthee en suiker. Tijdens de overnachting bij mensen thuis zat ik echt bij een arm gezin. Hun lunch bestaat uit bonen en rijst. Toch voelden we gelijkwaardigheid, zeker op het zomerkamp. We mengden goed met de Rwandese jongeren. Er zijn geen klassieke weeshuizen meer maar dagopvangcentra en als de kinderen nog ouders hebben, dan worden ook de ouders geholpen. Veel kinderen zijn HIV-besmet. Medicijnen tegen HIV worden gratis verstrekt door de overheid.

Tijdens de kerkdiensten die we meegemaakt hebben zingen en dansen de mensen meer dan bij ons. Ze dansen en springen om hun zorgen buiten te laten. We zijn heel dankbaar dat we deze reis hebben mogen maken en dat we met eigen ogen hebben kunnen zien hoe onze inzet (en die van de gemeenteleden van de PGA-kerken) een beetje meer licht heeft gebracht in hun leven!”

Onderwijs voor weeskinderen

Jean de Dieu is verantwoordelijk voor het onderwijsprogramma van Mwana Ukundwa. Hij onderhoudt contacten met 5 scholen in Kigali. Deze scholen krijgen financiële steun om extra klaslokalen en toiletgebouwen te bouwen of om lokalen te renoveren. Hij bespreekt met de scholen of er problemen zijn met leerlingen door armoede of ziekte en overlegt met de scholen hoe Mwana Ukundwa kan helpen. Veel kinderen die de basisschool hebben afgerond, kunnen een beroepsopleiding volgen in zowel Butare als Kigali. Deze leerlingen, tussen 12 en 20 jaar oud, leren er naaien, brood bakken of schoenen maken. Zo bouwen zij aan hun eigen toekomst.

Geef Rwandese kinderen een toekomst

Zondag 4 februari 2018 is het Werelddiaconaatzondag. Alle PGA-kerken collecteren dan voor Mwana Ukundwa. Maar u kunt ook een bedrag overmaken op rekening NL20INGB0000139631 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amersfoort o.v.v. Mwana Ukundwa. De opbrengst gaat in zijn geheel naar deze organisatie. De opbrengst van de vier collectes in 2017 was, aangevuld met acties, €14.924.

Start met typen en druk op Enter om te zoeken