Mijn kerk geeft! Aktie kerkbalans 2020

Bij een actie kerkbalans zou je verwachten dat het gaat over wat wijzelf aan de kerk geven, maar dit jaar wordt het omgedraaid. Het gaat niet over dat wat wij geven, maar over dat wat de kerk aan ons geeft. Dat is een mooie omkering omdat we op die manier gestimuleerd worden na te denken over de waarde die de kerk voor ons heeft. Hoe zou ons leven er zonder de kerk uitzien? Wat zouden we missen als er geen kerk was?

Dan kunnen we denken aan onszelf; de fijne contacten die we hebben in de kerk, de zondagse vieringen die ons voeden, het zinvolle vrijwilligerswerk. Maar wat als we daar ook buiten kijken, de plek die de kerk heeft in de wijk, in de stad? Het omzien naar elkaar wat zich verder verspreidt dan in de eigen kring. Wat valt er allemaal weg als er geen kerk meer was?

In de 10 brochures die er door de diverse wijkgemeenten van de PGA zijn gemaakt kunt u daar over lezen, over wat kerkgangers van de PGA anno 2020 beweegt. Over wat er in de diverse wijkgemeenten wordt gegeven. En ook wat er voor dit geven nodig is. Naast menskracht en geloof natuurlijk ook geld. Het is een vragen om geld om vervolgens weer te kunnen geven! En dan kan de vraag gesteld worden, hoeveel heeft u daarvoor over?

Start met typen en druk op Enter om te zoeken