Gezocht: Voorzitter college van diakenen

In de Protestantse Gemeente Amersfoort (PGA) is het college van diakenen actief om de diaconieën in de wijkgemeenten te ondersteunen en een aantal gezamenlijke projecten te coördineren. Het college bestaat uit diakenen van verschillende wijken en wordt ondersteund door de diaconaal opbouwwerker Jennie Harmelink. Als diaconie van de PGA zien zij de nood in onze maatschappij toenemen op het gebied van vluchtelingen, armoede en eenzaamheid. Wij doen ons best om onze taak daarin te vervullen.

We zoeken (al een tijdje) een nieuwe voorzitter.

We zoeken iemand die: 

  • het diaconaat in- en vanuit de Protestantse Gemeente Amersfoort een warm hart toedraagt, 
  • de vergaderingen van het moderamen en het college op een efficiënte en prettige wijze kan leiden, 
  • op collegiale wijze samenwerkt met de andere moderamenleden: secretaris, penningmeester en assessor, 
  • van harte samenwerkt met Jennie Harmelink (diaconaal opbouwmedewerker) en Liesbeth Schipper (Kerkelijk bureau) om de beleidsdoelen van de diaconie verder uit te werken.
  • en, als het voorkomt, de diaconie vertegenwoordigt buiten de kerk. 

Wil je meer informatie? Neem gerust contact op met Henk Speksnijder (henkspeksnijder@pkn-amersfoort.nl).

Start met typen en druk op Enter om te zoeken