Gezocht: scriba Algemene Kerkenraad

Vind je het interessant om bestuurders uit de andere wijken te ontmoeten en samen na te denken over de uitdagingen voor de PGA van nu en in de toekomst? Ben je in staat om oplossingen te bedenken in ingewikkelde situaties? Dan ben jij misschien de persoon die we zoeken.

De AK vergadert ongeveer negen keer per jaar. Elke bijeenkomst wordt voorbereid door het moderamen, dat tien keer per jaar bijeen komt. Samen met de voorzitter maak je de agenda en zorg je voor de vergaderstukken en het verslag. Hiervoor is geregeld overleg tussendoor nodig. Voor grote klussen worden commissies ingesteld.

Waar hechten we aan:
* visie en denkkracht;
* je overtuiging kunnen formuleren en overbrengen;
* ervaring in bestuurswerk, bij voorkeur kerkelijk;
* orde houden in de documentenstroom;
* relativeringsvermogen en humor.

Aan deze functie besteed je gemiddeld 8 uur per week.

De nieuwe scriba kan al vanaf september meedraaien. Aftredend scriba Annet Dijksterhuis kan je dan inwerken.

Voor meer informatie: Gerard Raven, gerardraven@gmail.com, 033 480 8639

Start met typen en druk op Enter om te zoeken

X