Drieluik is jarig!

Dit najaar maakte één van de redactieleden ons erop attent dat we met dit
decembernummer de twintigste jaargang van Drieluik afsluiten. In februari
begint de 21e, Drieluik wordt volwassen!
In februari 2000 verscheen het eerste nummer. ‘We zijn blij dat het nieuwe
kerkblad er is!’ schreef Marja Brak in het eerste redactioneel. ‘Beetje
opgelucht, beetje trots. Dankbaar voor alle medewerking.’ Dominee
Verheul, destijds predikant in de Joriskerk en columnist van Drieluik, was
minder bescheiden. ‘Met de nieuwe naam van ons kerkblad heb je het
gevoel kunst in huis te halen. Aan het begin van een nieuw jaar en aan het
begin van een nieuwe eeuw is er nu een gezamenlijk kerkblad.’
Gezamenlijk, want in Drieluik gingen drie kerkbladen samen.
De samenwerking verliep uitstekend en was een mooie voorloper van de
fusie tien jaar later. Inmiddels is ons kerkblad er 20 jaar. Het deed verslag
van nieuws uit de wijken, de stad en de landelijke kerk, ontwikkelde zich
door de tijd, verschoot in kleur en bleef ook in het steeds digitalere tijdperk
bestaan.
Van al die jaren ben ik alleen de laatste vijf jaren eindredacteur geweest. Ik
volgde Marja Brak op, die bijna 15 jaar de Drieluik verzorgde. Ze kijkt nog
altijd met vreugde terug op die tijd en vertelt er in deze Drieluik graag over.
Ook ik kijk met plezier terug op de laatste jaren. Op de samenwerking in de
redactie (die op zeker moment was teruggebracht tot twee redactieleden,
maar uiteindelijk na een oproep in Drieluik in één klap met zeven (!) mensen
werd aangevuld). Op mooie interviews en artikelen, prachtige foto’s en
creatieve ideeën. Heel mooi vond ik het Pinksternummer waarvoor we
mensen spraken die in deze seculiere tijd vóór de kerk kozen. Bijzonder
waren ook de zomergids in 2015 en de Lutherspecial een jaar later.
Bij dit jubileum wil ik u ook eens wijzen op de vele mensen bij Drieluik
betrokken zijn. Naast de redactie zijn er tientallen vrijwilligers zonder wie
het kerkblad niet zou verschijnen. Mensen die kopij aanleveren en mensen
die voor de verspreiding zorgen. Die mensen doen hun werk zonder op te
vallen. Deze Drieluik zetten we er een paar in het zonnetje.
Twintig jaar Drieluik.
Hoe heeft u ze beleefd? Waar bent u blij mee, wat kan beter of mooier of
anders? We horen het graag! Want ook de komende jaren doen we er alles
aan om u in Drieluik een mooi, inspirerend, creatief, verbindend kerkblad te
bieden. Een blad om ‘een beetje trots’ op te zijn.
Eindredacteur Neeltje Rietveld

Start met typen en druk op Enter om te zoeken