We steunen elkaar op belangrijke momenten in ons leven, maar staan ook voor elkaar klaar op een doodgewone doordeweekse dag. Die momenten zijn niet in geld te vertalen. Maar dat centrale punt op belangrijke momenten moet wel onderhouden worden. Jouw kerk kost geld. De erediensten, de vele activiteiten, de verwarming, de verlichting, personeelskosten, pastorale en missioniare projecten – het zijn kosten die gemaakt worden om de kerkdeuren open te houden, en u en vele anderen welkom te heten. Daarom is er de actie Kerkbalans.

Kerkbalans is de grootste financiële inzamelingsactie van Nederland. In de Protestantse Gemeente Amersfoort organiseert elke wijkgemeente zelf de actie in januari/februari. Vrijwilligers brengen enveloppen rond, met daarin een brochure, een brief én een reactieformulier. Dat formulier wordt vervolgens weer opgehaald. En dan breekt een spannend moment aan: krijgen de wijkgemeenten hun begroting rond op grond van de toegezegde bedragen?

Hieronder vind je per wijkgemeente een korte toelichting. Wil je meer weten over hoeveel geld er nodig is? Of wat er met je bijdrage wordt gedaan? Download dan de informatiebrochure van jouw wijkgemeente!

Adventkerk

Geef voor je kerk

Het thema voor Actie Kerkbalans riep bij mij in eerste instantie een tegenreactie op. Hoezo geven voor jouw kerk? Is de kerk niet vooral een plaats waar je heel veel ontvangt? We ontvangen er woord en sacrament, we ontvangen er gemeenschap met God en met elkaar, we ontvangen er het lied en de stilte, en zo zou er nog heel veel meer te noemen zijn.

De kerk is voor alles een plaats en een ontmoeting waarin we heel erg veel ontvangen. Ook het personaliserende woordje ‘jouw’ roept tegenspraak op. Hoezo jouw kerk? Is de kerk niet vooral van Christus? En zit er in die personalisering niet de suggestie dat we alleen maar willen geven als iets van onszelf is? De kerkelijke bijdrage als een bijdrage aan jezelf…

Bergkerk

Geef voor je kerk

De Bergkerk is een wijkgemeente met ruimte voor persoonlijke geloofsbeleving: in de vieringen van woord en sacrament, in de liturgie en de kerkmuziek, in het ruime aanbod van thema-avonden en gesprekskringen, in de diaconale dienstverlening naar buiten, in de onderlinge pastorale aandacht, in een ‘op de groei aangepast’ jeugdwerk, in de ontmoeting met elkaar.

De Bron

Geef voor je kerk

De kerk verbindt mensen met God en met elkaar. De kerk is een plaats van samenkomst om samen ons geloof te vieren en te delen en naar elkaar om te zien. Op zondag, maar ook door de week. Onze wijkgemeente De Bron is het middelpunt van onze samenkomsten, de eredienst, de kringen, en alle activiteiten voor de ontmoeting met God en met elkaar. Bijna al onze leden dragen bij en nemen deel aan die bijeenkomsten en activiteiten of deden dat in het verleden.

Vanuit De Bron geven wij aandacht aan wie niet meer kan samenkomen en bezoeken hen thuis. Zo is De Bron een plaats van omzien naar elkaar, door samen te komen en door naar buiten te treden.

De Brug

Geef voor je stad

De kerk is voor een belangrijk deel afhankelijk van wat er wordt gegeven. Sterker, zonder de ‘gaven’ van al die gemeenteleden zou de kerk er waarschijnlijk niet eens meer zijn. Het mooie van het woord gaven is dat het een veel bredere betekenis heeft dan alleen maar het geld dat je geeft. In de kerk kun je geven van alles wat je hebt gekregen: je tijd, je stem, je gebed, je luisterend oor, je vraag en ja, ook je geld.

Wat een cadeau eigenlijk, een plek waar je met zoveel gaven en talenten een bijdrage kunt leveren. Je komt er niet alleen om te luisteren, maar je mag mee doen met alles wat je hebt ontvangen van God. Een bont geheel waarin iedereen iets meeneemt.

De Hoeksteen

Geef voor je kerk

Onze kerk staat midden in de wijk Schothorst. Het kerkgebouw ligt als een schip in het water. Een goede plek om even aan te meren. Een plek om geloof te zoeken. Een plek om geloof te delen. Om op te laden. Om elkaar te ontmoeten. Om rust te vinden. Op zondag en door de week. De Hoeksteen is een plek om jouw wereld en de wereld van God en Jezus elkaar te laten ontmoeten.

De oud-secretaris van de synode, de landelijke kerkvergadering, omschreef het onlangs zo:
“We zijn een onderdeel van de openbaring van God in deze wereld die zijn summum heeft gevonden in Jezus Christus.” (Arjan Plaisier, in: Centraal Weekblad 23-11-2018)

Emmaüskerk

Geef voor je stad

De Emmaüskerk is een huis in de buurt, van en voor jong en oud. Er is altijd wat te doen! Het is een plek om te luisteren en te zingen. Om te vieren en te rouwen. Om samen te eten en te drinken. Om te geven en te ontvangen. Om toegerust te worden tot present zijn buiten de kerk.

Fonteinkerk

Geef voor je kerk

Je kunt geld op allerlei manieren besteden. Natuurlijk allereerst voor wat noodzakelijk is, voor eten, drinken, wonen. Maar – als je wat meer te besteden hebt! – ook voor de mooie dingen in het leven, van een bos bloemen tot een vakantie.

Je geeft dan ook wel voor goede doelen. Van de collecte aan de deur voor de Hartstichting tot het bloemetje voor een zieke buurvrouw. En de jaarlijkse donaties via de bank.

Nieuwe Kerk

Geef voor je kerk

Geven en ontvangen – twee werkwoorden die veel met elkaar te maken hebben. Je moet je hand ervoor openen. Het kost wat: een klein beetje moeite, een gevoel, een daad. En je krijgt er wat voor terug: een glimlach, een bedankje, een goede herinnering. En wat kan dat veel waard zijn!

In de kerk geven we: om elkaar, voor elkaar, namens elkaar. En we ontvangen: een woord of lied op zondag, mooie gesprekken of een kaartje door de week. Gods liefde door de handen en harten van onze wijkgenoten.

Sint Joriskerk

Mijn kerk verbindt

‘Mijn kerk verbindt’ is het thema van de actie Kerkbalans 2019. In het komende jaar willen we daar als wijkgemeente rondom de St. Joriskerk meer handen en voeten aan geven door deel te nemen aan het Focustraject. Een leerproces waarbij we twee belangrijke bewegingen beogen: een beweging naar binnen (naar het hart van de gemeente en naar ons eigen hart) en een beweging naar buiten.

Amersfoortse Zwaan

Amersfoortse Zwaan

Hartverwarmend is het om te merken dat zoveel mensen iets willen doen voor de Amersfoortse Zwaan! Sommigen steunen ons met een gift, anderen met vrijwilligerswerk, hun aanwezigheid en hun meedenken of een bemoedigend kaartje… Dank daarvoor!

Wilt u van betekenis zijn voor de Amersfoortse Zwaan? Geeft u dan een incidentele gift.

Toelichting van het Kerkelijk Bureau

Voor jouw wijkgemeente

Uw wijkgemeente maakt onderdeel uit van de Protestantse Gemeente Amersfoort. Dit is een samenwerkingsverband van 10 wijkgemeenten en een stadskerk. Vorig jaar heeft de PGA een stadsdominee aangesteld om de kerk present te stellen in de stad, voor iedereen. Wilt u het project stadsdominee steunen dan kan dat door middel van een aparte gift op rekening nummer NL 88 INGB 0009 2253 67 ten name van Stadsdominee PGA.

Elke wijkgemeente is zelf verantwoordelijk voor de eigen inkomsten en uitgaven. Daarnaast draagt elke wijk een deel van de centrale kosten (zoals kerkblad, Kerkelijk Bureau etc.). Uw bijdrage aan de Actie Kerkbalans gaat naar uw eigen wijkgemeente!

Belastingdienst

Jouw bijdrage aan Kerkbalans kun je als gift opvoeren bij de aangifte inkomstenbelasting. De Protestantse Gemeente Amersfoort heeft een ANBI-beschikking. Nog meer belastingvoordeel heb je als je een schenkingsovereenkomst aangaat. Meer informatie vind je op de pagina Belastingvrij schenken.

Richtlijn

Omdat het gaat om een vrijwillige bijdrage blijft het geven van een richtlijn lastig. We willen allemaal ons steentje bijdragen, maar hoeveel? In 2019 was binnen de PGA was de gemiddelde bijdrage van alle bijdragende gemeenteleden €35 per maand per huishouden.

Als richtlijn kunt u gebruiken, bij een netto inkomen per maand van:
– 1.600,- p/mnd. > 8,- tot 16,- bijdrage
– 2.000,- p/mnd. > 15,- tot 30,- bijdrage
– 3.000,- p/mnd. > 25,- tot 75,- bijdrage
– 4.000,- p/mnd. > 60,- tot 120,- bijdrage
– 5.000,- p/mnd. > 100,- tot 200,- bijdrage of meer

Meer informatie

Vraag meer informatie bij je wijkgemeente of bij het Kerkelijk Bureau (tel. 033-4610441).

Start met typen en druk op Enter om te zoeken

X