Diaconale najaarscollecte 2019

Op zondag 13 oktober 2019 wordt in de kerkdiensten van de Protestantse Gemeente Amersfoort (PGA) gecollecteerd voor twee bijzondere doelen: Parentshouses Amersfoort en de Gehandicapten Sportvereniging Amersfoort. Deze doelen zijn gekozen door het College van Diakenen, dwz dat diakenen uit kerken van de PGA samen gekozen hebben voor deze doelen. Deze collecte wordt u dus van harte aanbevolen door alle diakenen.

We hopen net als voorgaande jaren dat deze gezamenlijke collecte een mooi bedrag gaat opleveren. Natuurlijk kun je behalve de collecte op 13 oktober nog een bijdrage overmaken op NL20INGB0000139631 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amersfoort onder vermelding van diaconale najaarscollecte.

Vorig jaar was de opbrengst €22.612. Deze is naar rato verdeeld over Woongroep Amervoorde, TBS kliniek De Voorde en Meijerink Uitvaartzorg, waarvoor hartelijk dank.

Meer informatie vind je in de folder.

Start met typen en druk op Enter om te zoeken