Diaconale Najaarscollecte 2017

Het Burgerweeshuis moet op de grootste kostenpost, het kleedgeld voor de kinderen, bezuinigen. Het bestuur vraagt daarom om een bijdrage uit de opbrengst van de Diaconale Najaarscollecte. Het Straatpastoraat wordt vooral betaald door kerken in en om Amersfoort. Dat aantal groeit, maar nog niet genoeg. De pastor en vrijwilligers kunnen daardoor minder doen dan ze graag zouden willen. Bernadette komt graag iets vertellen op een club, kring of vereniging.

Help je mee het werk onder dak- en thuislozen en kinderen uit eenoudergezinnen mogelijk te maken? Daarmee kun je je steentje bijdragen aan het omzien naar kwetsbare groepen in Amersfoort. Het Straatpastoraat en Het Burgerweeshuis zijn belangrijke partners in het diaconale werk.

Op zondag 9 oktober wordt in de kerkdiensten van de Protestantse Gemeente Amersfoort gecollecteerd voor beide genoemde doelen. Je kunt je bijdrage ook overmaken op NL20 INGB 0000 1396 31 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amersfoort, onder vermelding van: diaconale najaarscollecte.

Meer informatie vind je in de folder.

Start met typen en druk op Enter om te zoeken