Buddy’s en computers/laptops gezocht PCOB scholen

Namens het bestuur van het Protestants Christelijk Basisonderwijs vragen wij uw aandacht voor het volgende:

Buddy’s en computers/laptops gezocht

Buddy’s helpen kwetsbare kinderen op afstand. De scholen zijn dicht, het onderwijs gaat door. Voor veel kinderen is dat zo. Zij hebben voldoende aan de les en hulp op afstand door de leerkracht en de steun van hun ouders. Helaas is dat niet voor alle kinderen vanzelfsprekend. Zij missen het steuntje in de rug en de aandacht van ouders omdat die hun handen al vol hebben, zelf weinig onderwijs hebben genoten of omdat zij de Nederlandse taal onvoldoende machtig zijn. Voor deze kinderen zoeken we Buddy’s. Vrijwilligers die in samenspraak met de leerkracht een kind videobelt (via skype of op een andere manier die aansluit bij het kind), aandacht heeft voor het kind en zo helpt om de motivatie bij het thuis leren te vergroten. Dat kan vaak door belangstelling te tonen, gerichte vragen te stellen, door het kind aan te moedigen, te verwijzen naar de uitleg van de leerkracht of naar een klasgenootje.

We zoeken:
1) Mensen die zo één of meer kinderen maximaal drie keer per week willen bellen. We hebben daarvoor een handreiking.
2) Laptops en computers voor gezinnen die dit zelf niet hebben of onvoldoende voorzien zijn voor het hele gezin.

Voor meer informatie en aanmelding graag onderstaand mailadres gebruiken: buddy@pcboamersfoort.nl

Namens de kinderen, alvast hartelijk dank!

Start met typen en druk op Enter om te zoeken