Voor de tweede keer verbinden de wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente Amersfoort (PGA) zich gezamenlijk aan een project van Kerk in Actie. Na drie jaar het project Mwana Ukundwa (Geliefd Kind) in Rwanda te hebben ondersteund, is nu gekozen om twee jaar een project in Libanon en Jordanië te steunen. Kerken in deze landen geven hulp aan Syrische vluchtelingen.

Een werkgroep begeleidt het project in de Protestantse Gemeente Amersfoort. Uit alle wijkgemeenten zit een vertegenwoordiger in deze projectgroep. Ze staat onder leiding van Joke Koolhof, diaconaal opbouwwerker. De projectgroep verzorgt de informatie en organiseert gezamenlijke activiteiten voor de hele PGA. Ook is zij een platform om ideeën uit te wisselen die in de wijkgemeenten opkomen en uitgevoerd worden. Er komen dus gezamenlijke activiteiten of acties, en wijkgemeenten zullen ook hun eigen invulling aan het project geven. Op vier zondagen per jaar wordt voor dit project gecollecteerd in de wijkgemeenten van de PGA.

Dit project steunen?

Je kunt een bedrag overmaken op rekening NL20INGB0000139631 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amersfoort o.v.v. Syrische vluchtelingen. De opbrengst gaat in zijn geheel naar deze organisatie.

Meer weten?

Meer informatie en updates over dit project vind je in de nieuwsbrieven. Of kijk op de projectpagina van Kerk in Actie.

Start met typen en druk op Enter om te zoeken