Kerstnachtdienst in de Sint-Joriskerk

Iedereen is van harte welkom in de Kerstnachtdienst. Het thema is 'Eer aan God'.